TÜRKÇE MAKALELERİ

 1. B. Tuğrul, “Eski Eserlerin Sırları”, İnsan ve Kainat Bilim ve Teknoloji_Dergisi, Sayı: 21, s: 64-67 Mayıs 1987, (INIS-ATOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 19, 1 Oct.1988, p.8389, No 19:083892) (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir.Vol.26, No 1, p.7,No 26-24, 1989)
 2. B. Tuğrul, “Bir Arkeolojik Buluntunun Sırrı”, İnsan ve Kainat Bilim ve Teknoloji_Dergisi, Sayı: 23, , s: 53-54, Temmuz 1987, (INIS-TOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 19, 1 Oct.1988, p.8427, No 19:083314), (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir.Vol.26, No 1, p.7, No 26-25, 1989)
 3. N. Bilge, A.B. Tuğrul, “Radyografik Değerlendirme Esasları”, Metalurji_Dergisi, Tahribatsız Muayene Özel Sayısı, s: 24-27, Ocak 1988.
 4. N. Bilge, A.B. Tuğrul, A. Durmayaz, E. Güngördü, “Endüstriyel Büyük Parçaların Gamagrafik Kontrolu”, Metalurji Dergisi, Tahribatsız Muayene Özel Sayısı, s: 34-37, Ocak 1988, (INIS-ATOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 19, 1 Oct.1988, p.8389, No 19:083886)
 5. Yavuz, A.B. Tuğrul, M.A. Yavuz, “Enerji Kullanımında Kirliliğin Önemi”, Mühendis ve Makine Dergisi, Sayı: 356, s: 22-25 Eylül 1989.
 6. B. Tuğrul, “Teşhirdeki Eserlerin Maruz Kalabilecekleri Etkiler ve Bu Etkilere Karşı Alınabilecek Önlemler, AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: XXXXIV, Sayı: 1-2, s: 429-443, 1990.(Türkiye Makaleler Bibliyografyası'na geçmiştir. 1991/2, s: 170, No 1798)
 7. B. Tuğrul, Bir Assur Buluntusunun Radyografik İncelemesi”, Müze Dergisi, Sayı: 2, s: 21-24 1990-1991, (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir. Vol.29, No 2, p.415, No 29-2765, 1992) (Türkiye Makaleler Bibliyografyası'na geçmiştir. 1991/12, s: 1552, No 17032)
 8. B. Tuğrul, “Tarihi Eserlerin Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi”, TÜBİTAKBilim ve Teknoloji Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 290, s: 26-29, Ocak 1992.
 9. N. Bilge, A.B. Tuğrul, H. Önal, “Kalın Çelik Parçaların Radyografik Muayenesi”, Metalurji Dergisi, Tahribatsız Muayene Özel Sayısı, Sayı: 91, s: 61-65, Ağustos 1994.
 10. Önal, A.N.Bilge, A.B. Tuğrul,“Döküm Malzemelerde Radyografik Kontrolun Önemi”, Metalurji Dergisi, Tahribatsız Muayene Özel Sayısı, Sayı: 91, s: 61-65, Ağustos 1994 .
 11. Doğan Baydoğan, A.B. Tuğrul, “Gama Işınları İle Kurşun-Alkali-Silika Camın Dozimetrik Kullanımı, İTÜ Dergisi C, Cilt: 1, Sayı: 1, s: 43-51, Aralık 2002.
 12. Meriç, E. Kerey, N. Avşar, A.B. Tuğrul, F. Suner, A. Sayar, “ Haliç (İstanbul) Kıyı Alanlarında (Unkapanı-Azapkapı) Gözlenen Halosen Çökelleri Hakkında Yeni Bulgular”, Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni 28, s: 9-32, 2003.
 13. Er, A.B. Tuğrul, “Radyasyon İzleme Tekniği İle Dar Deniz Yolları İçin Bırakımlı Hal İncelemesi ve İrdelemesi”, İTÜ Dergisi D, Cilt: 4, Sayı: 6, s: 35-46, Aralık 2005.
 14. Kurtoğlu, A.B. Tuğrul, “Gama Absorbsiyon Tekniği İle Başlıca Üç Kıymetli Metalin Analizi, Kütle Zayıflatma Katsayılarının Tayini ve İrdelenmesi”, İTÜ Dergisi D, Cilt: 4, 2006
 15. Ş. İpek Karaaslan, Beril Tuğrul, “İstanbul Boğazı İçin Nükleer Teknikle Yüzey Tuzluluk Tayini ve Yeni Bir Matematik Model, İTÜ Dergisi, Seri d, Cilt 6, Sayı 4, s: 27-36, 2007.
 16. Meriç, N. Avşar, A.Nazik, C. Tunoğlu, B.Yokeş, İ. F. Barut, F. Yücesoy Eryılmaz, B. Tuğrul, M. Görmüş, M. S. Öncel, H. Orak, E. Kam, F. Dinçer, “Harmantaşı Mevkii (Saros Körfezi – Kuzey Ege Denizi) Deniz İçi Kaynakları Çevresindeki Foraminifer ve Ostrakod Topluluğuna Bu Alandaki Çevresel Koşulların Etkisi”, Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Sayı 136, s: 63-84, 2008.
 17. Tuğrul, Nükleer Enerjinin Enerji Politikaları İçindeki Yeri ve Türkiye Değerlendirmesi, Çerçeve Dergisi, Yıl, 19, Sayı: 56, s:174-180, Eylül 2011.
 18. Tuğrul, Nükleer Santral Kurulmazsa…, Sanayici Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 19, s: 64-68, Eylül 2011.
 19. B. Tuğrul, Nükleer Enerji Değerlendirmesi, İTÜ Vakfı Dergisi, Sayı: 60, s: 46-49, Ocak 2013.
 20. Tuğrul, Çernobil Kaza Değildi, Değişim Dergisi, 4 Haziran 2013, s: 4-5.
 21. Tuğrul, S. Ülgen, Nükleere 7 Kala…, Tim Report Dergisi – ENERJİ, s: 44-47, Kasım 2013.
 22. Çıtak, B. Tuğrul, Dünya Petrol Piyasasındaki Değişimlerin İncelenmesi ve Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi, Enerji ve Çevre Dergisi, s:2-6, Mart 2015.
 23. Tuğrul, Nükleerde Akılcı Olmak Lazım, Para Dergisi, s: 26-28, 17-23 Mayıs 2015.
 24. A. Yıkılmaz, A.B. Tuğrul, Enerji ve Çevre Dergisi, 2015
 25. B. Tuğrul, Enerji Politikalarında Karar Verme Süreci, YTÜ- SBUI Bülten,  s.10-13, 2015.
 26. Büyük, A.B. Tuğrul, TiB2 Katkılı B4C-SiC Kompozit Malzemelerin Co-60 Gama Radyoizotop Kaynağı Karşısındaki Davranışlarının İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2015
 27. B. Tuğrul, Nükleer Enerjinin Gelişimi ve Enerji Arz Güvenliği İçindeki Yeri, Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi, Ocak-Şubat 2016, Sayı:123, s: 64-68, ISSN1305-2047.
 28. B. Tuğrul, Nükleer Santrallar ve Enerji Santralları İçindeki Yeri, Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi, Mart 2016, Sayı:124, s: 64-69 ISSN1305-2047.
 29. B. Tuğrul, Nükleer Teknoloji ve Enerji Üretimi Amaçlı Kullanımları, Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi, Nisan 2016, Sayı:125, s: 74-76, ISSN1305-2047.
 30. B. Tuğrul, Nükleer Enerji ve Güvenlik İlişkisi, Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi, Temmuz-Ağustos 2016, Sayı:127, s: 79-84, ISSN1305-2047.
 31. B. Tuğrul, Türkiye’nin Enerji Politik Seçenekleri, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Dergisi Cilt  , s:
 32. B. Tuğrul, "Nükleer Enerjinin Enerji Arz Güvenliği İçindeki Yeri" Euro Newsport, Eylül-Ekim 2016, ​Sayı:69,   s: 46-50,
 33. B. Tuğrul, Nükleer Enerjide Türkiye Modeli, Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi, Eylül 2016, 2016, Sayı:128, s: 57-63, ISSN1305-2047.
 34. B. Tuğrul, “Nükleer Enerjinin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi ve Derinliğine Güvenlik Felsefesi”, Enerji ve Çevre Dünyası Dergisi, Ekim 2016, Sayı 129, s: ISSN1305-2047.
 35. O. Saraç, A.B. Tuğrul, "Kütle ve Enerji Dergisi Hesapları İle Evsel Atık Yakma Tesisi Tasarımı” Çevre ve Mühendis Dergisi, Ekim 2016 Sayı: ,   s:
 36. B. Tuğrul, "Ufuk Açıcı Bir Buluşma: 23. Dünya Enerji Kongresi" Euro Newsport, Kasım-Aralık 2016, ​Sayı: 70,   s: 30-32
 37. B. Tuğrul, "Teknolojik Bir Buluşma: High Tech Port 2016" Euro Newsport, Ocak-Şubat 2017, ​Sayı: 71,   s:
 38. B. Tuğrul, "Kıbrıs İçin Enerji Politik Bir İrdeleme" Euro Newsport, Mart-Nisan 2017, ​Sayı: 72,   s: 30-32
 39. B. Tuğrul, “Sanayide Enerji Yönetimi ve Yönetişimi”, Toprak İşveren Dergisi, Mart-2017, Sayı: 113, s: 8-12.
 40. B. Tuğrul, "Türkiye’de Nükleer Enerji Santral Çalışmaları "Euro Newsport, Mayıs-Haziran 2017, ​Sayı: 73,   s: 92-95
 41. B. Tuğrul, "Enerji-Politik Bakış Açısıyla Katar, "Euro Newsport, Temmuz-Ağustos 2017, ​Sayı: 74,   s:28-31.
 42. B. Tuğrul, "Petrol Enerji Politiği ve Türkiye’nin Yeri", Euro Newsport, Eylül-Ekim 2017, ​Sayı: 75,   s: 22-25.
 43. B. Tuğrul, "Mynmar Gerçeği ve Enerji Politiği", Euro Newsport, Kasım-Aralık 2017, ​Sayı: 76,   s: 32-34.
 44. B. Tuğrul, İpekyolu ve Enerji Yolları İlişkisi, Medeniyet Çalışmaları Dergisi, Ocak 2018, s: 12-20, DOI: <doi>10.26899/inciss.43</doi>
 45. B. Tuğrul, "Kuzey Kore Meselesine Enerji-Politik Bir Yaklaşım”, Euro Newsport, Ocak-Şubat 2018, ​Sayı: 77,   s: 64-66.
 46. B. Tuğrul, " Sudan Enerji-Politiği ve Sevakin Adası”, Euro Newsport, Mart-Nisan 2018, ​ Sayı: 78,   s: 28-31.
 47. B. Tuğrul, " Türkiye’nin Nükleer Enerji Serüveni ve İlk Nükleer Santralın Temel Atma Töreni” Euro Newsport, Mayıs-Haziran 2018, ​Sayı: 79,   s: 68-70.
 48. B. Tuğrul, “Doğu Akdeniz’in Enerji Politik Açıdan Önemi”, https://tasam.org/tr-TR/Yazar/9003/prof-dr-a-beril-tugrul , 29 Haziran 2018. (Akdeniz’de Fırsatlar; Ekonomi, Enerji ve Güvenlik (Opportunities in the Mediterranean Region Economy, Energy and Security- TASAM Yayınları’ndan Alıntı)
 49. B. Tuğrul, "Modern İpekyolu Projesine Enerji Politik Bir Bakış” Euro Newsport,  Temmuz-Ağustos 2018, ​Sayı: 80,   s: 22-30.
 50. B. Tugrul, Enerji Politikaları Açısından Ülke Memnuniyet Değerlendirmelerinin Önemi, 26 EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, Vo.3, No. 2, Sept.2018,  pp. 1-8 , ISSN 2602-4136.
 51. B. Tuğrul, "Türkiye-BRICS İlişkisi ve Enerji Politiği” Euro Newsport, Eylül-Ekim 2018, ​Sayı: 81,   s: 24-26.
 52. B. Tuğrul, " Hazar Antlaşması ve Enerji Politik Değerlendirmesi” Euro Newsport, Kasım-Aralık 2018, ​Sayı: 82,   s: 26-29.
 53. B. Tuğrul, "Türk Akım İçin Enerji Politik Yorumlama” Euro Newsport, Ocak-Şubat 2019, ​Sayı: 83,   s: 28-32.
 54. B. Tuğrul, " ABD’nin Suriye’den Çekilme Kararına Enerji-Politik Bir Yorum” Euro Newsport, Mart-Nisan 2019, ​Sayı: 84,   s: 22-25.
 55. B. Tuğrul, "Mavi Vatan-2019 tatbikatının Ardından Enerji-Politik Ağırlıklı Bir Değerlendirme, Euro Newsport, Mayıs-Haziran 2019, Sayı 85,s:
 56. B. Tuğrul, "Keşmir Meselesine Ekonomik ve Enerji-Politik Ağırlıklı Farklı Bir Bakış, Euro Newsport, Temmuz-Ağustos 2019, Sayı 86,s: 20-22
 57. B. Tuğrul, "Hava Savunma Sistemlerinin Türkiye İçin Enerji-Politik Önemi, Euro Newsport, Eylül-Ekim 2019, Sayı 87, s: 26-30.
 58. B. Tuğrul, "Hong Kong Olaylarına Farklı Bir Bakış, Euro Newsport, Kasım-Aralık 2019, Sayı: 88, s: 22-25 .
 59. B. Tuğrul, " Nükleer Santralların Enerji Politikaları İçindeki Yeri ve Önemi”, Enerji Dünyası, Ocak 2020, Sayı: 2020/01-12 , s: 10-11.
 60. B. Tuğrul, "Doğu Akdenizde Enerji Politik Gelişmeler ve Türkiye”, Euro Newsport, Ocak-Şubat 2020, Sayı: 89, s: 24-28.
 61. B. Tuğrul, " Enerji Politik Açıdan Doğu Akdeniz ve Türkiye”, Enerji Dünyası, Şubat 2020, Sayı: 2020/02-13 , s: 10-11.
 62. B. Tuğrul, " Yeni Corona Virüs Salgını ve Olası Enerji Politik Yansımaları”, Enerji Dünyası, Mart 2020, Sayı: 2020/02-14 , s: 10-11.
 63. B. Tuğrul, "BREXIT ve Olası Enerji Politik Yansımaları”, Euro Newsport, Mart-Nisan 2020, Sayı: 90, s: 28-31.
 64. B. Tuğrul, " Petrol Enerji Politiği ve Yansımaları”, Enerji Dünyası, Nisan 2020, Sayı: 2020/04-15 , s: 10-11.
 65. B. Tuğrul, "Avrupa Birliği ve Enerji Politik Yönüyle COVID-19 Salgınının Olası Etkileri-1”, Enerji Dünyası, Mayıs 2020, Sayı: Sayı: 2020/04-16, s: 10-11.
 66. B. Tuğrul, " Enerji Politik Açıdan COVID-19 Salgını”, Euro Newsport, Mayıs-Haziran 2020, Sayı: 91, s: 24-28.
 67. B. Tuğrul, "Avrupa Birliği ve Enerji Politik Yönüyle COVID-19 Salgınının Olası Etkileri-2”, Enerji Dünyası, Haziran 2020, Sayı: Sayı: 2020/04-17, s: 10-11.
 68. B. Tuğrul, “Enerji Güvenliği ve Ulusal Güvenlik İlişkisi”, https://tasam.org/tr-TR/Icerik/53631/enerji_guvenligi_ve_ulusal_guvenlik_iliskisi, 25 Haziran 2020. (Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları (Change in State Nature: Boundaries of Security- TASAM Yayınları’ndan Alıntı)
 69. B. Tuğrul, "Ilısu Barajı ve Enerji Politik Önemi”, Enerji Dünyası, Temmuz 2020, Sayı: 2020/04-18, s: 10-11.
 70. B. Tuğrul, "Pandemik Salgın Döneminde Türkiye’de Enerji Politik Gelişmeler”, Euro Newsport, Temmuz-Ağustos 2020, Sayı: 92, s: 26-31
 71. B. Tuğrul, "Türkiye’nin Deniz Sondaj Kabiliyeti ve Enerji Politik Önemi”, Enerji Dünyası, Ağustos 2020, Sayı: 2020/04-19, s: 10-11.
 72. B. Tuğrul, " Akkuyu Nükleer Güç Santralında Gelinen Aşama”, Euro Newsport, Eylül-Ekim 2020, Sayı: 93, s: 26-30.
 73. B. Tuğrul, "Çin-Hindistan Sınır Çatışmalarına Enerji Politik ve Ekonomik Bir Bakış”, Enerji Dünyası, Eylül 2020, Sayı: 2020/04-20, s: 10-11.
 74. B. Tuğrul, "Beyrut Patlaması ve Enerji Politik Olarak Düşündürdükleri”, Enerji Dünyası, Eylül 2020, Sayı: 94-20, s: 10-11.
 75. B. Tuğrul, "Karadeniz Tuna-1 Sahasında Bulunan Doğal Gaz Rezervi ve Enerji Politik Değerlendirmesi”, Euro Newsport, Kasım-Aralık 2020, Sayı: 94, s: 34-37.
 76. B. Tuğrul, "Günümüz Enerji Politiğinde Kıbrıs’ın Yeri ve Önemi”, Enerji Dünyası, Kasım 2020, Sayı: 95, s: 10-11.
 77. B. Tuğrul, "Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesinde Gelişmeler”, Enerji Dünyası, Aralık 2020, Sayı: 96, s: 10-11.
 78. B. Tuğrul, "Türkiye’nin Lityum Üretim Projesi ve Enerji Sistemleri İçin Önemi”, Enerji Dünyası, Ocak 2021, Sayı: 97, s: 10-11.
 79. B. Tuğrul, "Karabağ Meselesi’nde Gelinen Durum ve Olası Enerji Politik Yansımaları”, Euro Newsport, Ocak-Şubat 2021, Sayı: 95, s: 40-44.
 80. B. Tuğrul, "Enerji Politik Açıdan Modern İpek Yolu Değerlendirmesi”, Enerji Dünyası, Şubat 2021, Sayı: 98, s: 10-11.
 81. B. Tuğrul, "Güney Gaz Koridoru ve Enerji Politik Önemi”, Euro Newsport, Mart-Nisan 2021, Sayı: 96, s: 48-52.
 82. B. Tuğrul, "Mali Olayları ve Enerji Politik Düşündürdükleri”, Enerji Dünyası, Mart 2021, Sayı: 99, s: 10-11.
 83. B. Tuğrul, "Mynmar Olaylarının Enerji Politik Arka Planı”, Enerji Dünyası, Nisan 2021, Sayı: 100, s: 10-11.
 84. B. Tuğrul, "Mersin-Akkuyu Nükleer Güç Santralı ve Üçüncü Ünitenin Temelinin Atılmasının Önemi”, Euro Newsport, Mayıs-Haziran 2021, Sayı: 97, s: 54-57 .
 85. B. Tuğrul, "Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattı ve Enerji Politik Önemi”, Enerji Dünyası, Mayıs 2021, Sayı: 101, s: 10-11
 86. B. Tuğrul, "Fergana Vadisi İçin Ekonomik ve Enerji Politik Bir Değerlendirme”, Enerji Dünyası, Haziran 2021, Sayı: 102, s: 6-7
 87. B. Tuğrul, "Gazze Olaylarında Enerji-Politik İzler”, Euro Newsport, Temmuz-Ağustos 2021, Sayı: 98, s:
 88. B. Tuğrul, " Karadeniz - Sakarya Sahasında Bulunan Doğal Gaz Rezervi ve Enerji  Politik Değerlendirmesi”, Enerji Dünyası, Temmuz 2021, Sayı: 103,            s: 10-11 .
 89. B. Tuğrul, " Ukrayna ve Enerji-Politik Önemi”, Enerji Dünyası, Ağustos 2021, Sayı: 103, s: 10-11.
 90. B. Tuğrul, "Çad Cumhuriyetinde Yaşananlar ve Enerji Politik Düşündürdükleri”, Euro Newsport, Eylül-Ekim 2021, Sayı: 99, s: 42-45
 91. B. Tuğrul, " TANAP ve Bağlantılı Doğal Gaz Boru Hatlarının Enerji-Politik Önemi”, Enerji Dünyası, Eylül 2021, Sayı: 104, s: 10-11.
 92. B. Tuğrul, " Hidrojen Enerjisi Kullanımı ve Enerji Politikaları İçinde Alabileceği Rol”, Enerji Dünyası, Ekim 2021, Sayı: 105, s: 10-11.
 93. B. Tuğrul, "Paris İklim Değişikliği Anlaşmasına Enerji Politik Bir Bakış”, Euro Newsport, Kasım-Aralık 2021, Sayı: 100, s: 42-46
 94. B. Tuğrul, " İklim Değişikliği Konusuna Enerji Politik Bir Bakış”, Enerji Dünyası, Kasım 2021, Sayı: 106, s: 10-11.
 95. B. Tuğrul, " Sudan’da Yaşananlar ve Enerji Politik Düşündürdükleri”, Enerji Dünyası, Aralık 2021, Sayı: 2021/09-32, s: 10-11.
 96. B. Tuğrul, " Belarus ve Enerji Politik Önemi”, Enerji Dünyası, Ocak 2022, s: 10-11.
 97. B. Tuğrul, "Ukrayna’da Yaşananlar ve Enerji Politik Düşündürdükleri”, Euro Newsport, Ocak-Şubat 2022, Sayı: 101, s: 44-48.
 98. B. Tuğrul, " Enerji Politik Açıdan 2021 Yılı Değerlendirmesi”, Enerji Dünyası, Şubat 2022, s: 10-11.
 99. B. Tuğrul, "Kazakistan Olayları ve Enerji Politik Arka Planı”, Euro Newsport, Mart-Nisan 2022, Sayı: 102, s: 30-33.
 100. B. Tuğrul, " Kazakistan ve Ukrayna’da Yaşananların Enerji Politik İlişkisi”, Enerji Dünyası, Mart 2022, s: 10-11.
 101. B. Tuğrul, " İklim Değişikliği İçin Üretilen İnisiyatifler ve Enerji Politiğe Olası Yansımaları”, TURKTRADE-Durum Dergisi, Nisan-Mayıs 2022, Sayı: 86, s: 34-41.
 102. B. Tuğrul, "Rusya-Ukrayna Anlaşmazlığının Sebep Olabileceği Olası Enerji Politik Yansımaları”, Enerji Dünyası, Nisan 2022, s: 10-11.
 103. B. Tuğrul, "Ukrayna Olaylarının Türkiye’ye Olası Enerji Politik Etkileri”, Euro Newsport, Mayıs-Haziran 2022, Sayı: 103, s: 20-24.
 104. B. Tuğrul, "Avrpa Birliği İçin Ukrayna Olaylarının Olası Enerji Politik Etkileri”, Enerji Dünyası, Mayıs 2022, s: 10-11.