Yürütücü Olduğu Projeler:

 1. Selahattin Yıldırım
 2. “Radyoaktif İzleme Tekniği ile Selenyumun Sulu Ortamlardan Eliminasyonunun İncelenmesi”,  Beril TUĞRUL (Yürütücü), Sema Erentürk, Nilgün Yavuz, Filiz Baytaş, Nilgün Baydoğan, Nesrin Altınsoy, Sevilay Hacıyakupoğlu, B.Büyük, Muhittin Okka, Ertuğrul Demir, Zeyneb Camtakan, İTÜ BAP-Araştırma Projesi, Mart 2013-2018.
 3. “Özel Kompozit Malzemelerin Radyasyon Karşısında Davranışının İncelenmesi, XCOM Bilgisayar Programı İle İrdelenmesi” Beril TUĞRUL (Yürütücü), Ayhan Akkaş, İTÜ-BAP Doktora Tezi Araştırma Projesi, Mayıs 2014- 2018.
 1. “Isıya Dayanıklı ve Yüksek Mukavemetli Borlu Özel Malzemelerin Geliştirilmesi ve Özelliklerinin Araştırılması”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), B.Büyük, EDAP-EDAG Projesi, (Destekleyen Kuruluş: ALTAŞ Alüminyum İmalat ve Sanayi A.Ş. Ocak 2014- Devam ediyor.
 2. “Farklı Fantom Kullanımıyla Tiroid Işınlama Dozu Tayini ve Geri Saçılım Etkisi Hesaplaması” Beril TUĞRUL (Yürütücü), Deniz Kısınma, İTÜ Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Mayıs 2014- Devam Ediyor..
 3. “Tungsten, Titanyum, Bor İçeren Bazı Malzemelerin Radyasyon Karşısında Davranışının İncelenmesi, XCOM Bilgisayar Programı İle İrdelenmesi ve Yeni Bir Öneri”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), B.Büyük, İTÜ Doktora Tezi Projesi, Nisan 2012- Mart 2014.
 4.  “Radyoaktif İzleme Tekniği ile Farklı Elementlerin Toprakta İlerlemesinin İncelenmesi”,  Beril TUĞRUL (Yürütücü), Ertuğrul Demir, İTÜ Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Aralık 2012- Mart 2014.
 5. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Doz Tayini İçin Fantom Geliştirilmesi MIRD ve Marinelli Metodları İle Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Geometri Faktörü Önerisi”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Gülten YILMAZ, İ.T.Ü. Doktora Tezi Araştırma Projesi, - Mart 2010 -
 6. “Bir Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralinin Fizibilitesi, Karaman Bölgesinde 5 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali İçin Enerji Üretim Değerlendirmesi ve Ekonomik Analizi”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Harun Girgin, İTÜ Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Kasım 2010 – Temmuz 2011.
 7.  “Farklı Malzemelerin Beta Geçirgenliklerinin İncelenmesi”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Tayfun BEL İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Nisan 2010 – Şubat 2011,
 8. “Radyoaktivite Tayini İle Havza Suyu Yüzey Kirliliği İncelemesi, Yeni Bir Değerlendirme ve Uygulaması”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Berna ATAKSOR, İ.T.Ü. Doktora Tezi Araştırma Projesi, Mayıs 2002 – 2004
 9. Radyasyon Zırhlaması Amacıyla Karbonlu Yapı Çeliklerinin Değerlendirilmesi”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Hakkı Durmaz, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Mayıs 2002 – 2003
 10.  “Farklı Camların Radyasyon Karşısındaki Davranışlarının İncelenmesi, Dozimetrik Amaçlı Kullanılmalarının Değerlendirilmesi, Yeni Bir Korelasyon”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Nilgün (DOĞAN) BAYDOĞAN, İ.T.Ü. Doktora Tezi Araştırma Projesi, Mayıs 2001 – 2003
 11. “Farklı Kolimatörlü Gama Kamera İle Tc-99m Radyoizotopu ve Fantom Kullanarak Kemik Lenfosintigrafisi Şartlarının Değerlendirilmesi”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Engin DİRLİK, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Haziran 2001 – Ekim 2002.
 12. “Beta Transmisyon Tekniği İle Tekstil Numunelerinin Değerlendirilmesi”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Şevki Tayfun USLUCAN, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Temmuz 2001 – Mayıs 2002
 13. “Toprak Numunelerinin Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini İle Katman Değerlendirmesi”, B. Tuğrul (Yürütücü), F. Baytaş, N. Altınsoy, B. Ayaz,                N. Doğan, S. Şahin, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Araştırma Projesi, 1999 – 2002
 14. “Gama Kamera İle Tc-99m Radyoizotopu ve Fantom Kullanarak Kemik Sintigrafisi Şartlarının Değerlendirilmesi”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Ercan ARSLAN, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Ocak 2001 – Aralık 2001.
 15. “Termografik Yöntemle Termal Deşarj İncelemesi”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Ali Osman YILMAZ, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Haziran 2000 – Şubat 2002.
 16.  “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Vorteks Akış Takibi”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), İlyas YILMAZ, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Mayıs 2000 – Mayıs 2001.
 17. “Labiatae Familyasına Mensup Bitkilerin Radyoaktivite Seviyelerinin Tesbiti”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Yasemin DEMİR KUNT, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Şubat 2000 – Kasım 2000.
 18. “Cs-137 Radyogizotopunun Farklı Yağış Rejimlerinde Üç Farklı Toprak Tipinde İlerlemesini İncelenmesi”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Ahmet VARİNLİOĞLU, İ.T.Ü. Doktora Tezi Araştırma Projesi, Ağustos 1999- 2002.
 19.  “Su Fantomu Kullanarak Dış Işınlama Şartları İçin Farklı Vücut Bölgelerine İlişkin Doz Tayini” Beril TUĞRUL (Yürütücü), Atife KÖŞE, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Mayıs 1999 – Haziran 2000.
 20. "Radyografik Hata Tesbiti” Beril TUĞRUL (Yürütücü), Gülten YILMAZ, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Aralık 1998 – Nisan 2000.
 21. "Toprak Numunelerinin Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini İle Katman Değerlendirmesi”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Filiz BAYTAŞ, Nesrin ALTINSOY, Birsen AYAZ, Nilgün DOĞAN, Sudiye TUNCER, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Araştırma Projesi Haziran 1998 – Temmuz 2001.
 22. "Kritik Organ İçin Doz Tayini ve Absorblanmış Doz Hesaplaması İçin Yeni Bir Geometri Faktörü” Beril TUĞRUL (Yürütücü), Doğan YAŞAR, İ.T.Ü. Doktora Tezi Araştırma Projesi Eylül 1998 – Nisan 2000.
 23. "Gama Absorbsiyon Tekniği İle Altın Analizi” Beril TUĞRUL (Yürütücü), Arzu KURTOĞLU, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Ekim 1998 – Kasım 1999.
 24.  “İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Eğitim ve Araştırma ve Reaktörünün Hava ve Su Aktivite Seviyelerinin Değerlendirilmesi”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), Secaattin YENER, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Mart 1998 – Aralık 1998.
 25. “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Karışım Zamanı Tayini” Beril TUĞRUL (Yürütücü), Adem YURTSEVEN, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Mart 1997 - Şubat 1998.
 26. “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Kaçak Tayini” Beril TUĞRUL (Yürütücü), Hakan KAKAÇ, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Mart 1997 - Şubat 1998.
 27.  “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Çevresel Metal Kirliliğinin Pelargonium Peltatum Bitkisi Üzerine Etkisinin Akış İncelemesi”, Beril TUĞRUL (Yürütücü), IşıkKAÇMAZ, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Ekim 1995 - Eylül 1997.
 28.  “Radyasyon Ölçüm Tekniği İle Tanklarda Akışkan Seviyesi Tayini” Beril TUĞRUL (Yürütücü), Mevlüt GÜVENDİK, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Nisan 1994 - Ocak 1995.
 29.  “Çeşitli Tahribatsız Muayene Metodlarıyla Hata Tesbiti” Beril TUĞRUL (Yürütücü), Nilgün TUNCEL, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Ocak 1994 - Temmuz 1994.
 30. “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Borularda Türbülanslı Akış İncelemesi” Beril TUĞRUL (Yürütücü), Nesrin ALTINSOY, İ.T.Ü. Doktora Tezi Araştırma Projesi, Mart 1993 - Ocak 1997.
 31. “Radyografik Görüntüde Yarıgölge ve Görüntü Rezolüsyonu” Beril TUĞRUL (Yürütücü), Füsun ÇETİN, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Nisan 1991 - Temmuz 1992.
 32.  “Çeşitli İçme Sularında Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini” Beril TUĞRUL (Yürütücü), Sudiye TUNCER, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi, Nisan 1990 - Mayıs 1991.
 33. “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Açık Kanallarda Akımın İncelenmesi” Beril TUĞRUL (Yürütücü), Nesrin KARA, İ.T.Ü. Yüksek Lisans Tezi Araştırma Projesi. Şubat 1989 - Şubat 1990.

Danışman Olduğu Projeler

 1. Nilgün
 2. “Çesitli B4C-Metal Kompozitlerin Tek Kademeli Spark Plazma Sinterleme Yöntemi İle Balistik Ve Nükleer Amaçlı Kullanıma Yönelik Eldesinin Optimizasyonu Nükleer Amaçlı Kullanıma Yönelik Eldesinin Optimizasyonu”, TÜBİTAK-BOREN 1003 Projesi, 2014- 2017.
 3. “Long-term consequences of enhanced radioactivity and conventional chemical pollutants for biota at the scale of individuals, populations and communities” Avrupa Birliği 7. Cerceve Programi kapsaminda “ERA.Net RUS Pilot Joint Call for Collaborative S&T Projects”, 2012- 2016.
 4. Baydoğan N.D. (Proje Yürütücüsü), Tuğrul A.B (Proje Danışmanı)., Çimenoğlu H., Albayrak G., Altınsoy N., Baydoğan M., Sengel H., Akmaz F., Parlar A.H., “Işınlanmış Al Katkılı ZnO İletken Filmlerin Yüzey Özelliklerinin İleri Tekniklerle İncelenerek Optik ve Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi ve Kaliteli Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi”, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi, Proje No: 107M545, Projeye Başlama Tarihi; Şubat 2008 – Mart 2011.

Araştırıcı Olduğu Projeler

 1. "İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Reaktörünün Sanayi İhtiyaçlarına Yönelik Modernleştirilmesi", Hasbi YAVUZ (Yürütücü), Ali Nezihi BiLGE (Koordinatör), Envare ÜNSEREN, Ahmet BAYÜLKEN, Beril TUĞRUL, Ahmet DURMAYAZ, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Projesi, Mart 1988 - Şubat 1993
 2. "Görüntü İşleme", Ertuğrul YAZGAN (Yürütücü), Bilgin BÜTÜN, Geliştirilecek sistemin gamagrafi alanında kullanım sürecinde: Ali Nezihi BILGE (Koordinatör), Beril TUĞRUL, İ.T.Ü. Araştırma-Geliştirme Projesi, Şubat 1988 - Şubat 1990.
 3. “Investigation of Weighted Residual Criteria to LOCA Analysis With Application to The TMI Accident", Tolga YARMAN (Yürütücü), Beril TUĞRUL, Erdoğan S. SALDIRAY, International Atomic Energy Agency ({AEA) Research Project, Nr: 3214/RB, August 1982 - August 1983.
 4. Soğutmalı Bir Reaktörde Soğutucu Kaybı Kazasından Sonra Dış Güvenlik Kabuğu İçindeki Sıcaklık ve Basınç Değişiminin İncelenmesi" Nejat AYBERS (Yürütücü), Hasbi YAVUZ (Koordinatör), Melih GEÇKİNLİ, Beril TUĞRUL, Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) Nükleer Enerji Etüd, Proje ve Tesis Dairesi Projesi, Kasım 1977 - Kasım 1978.