KİTAP

 1. A.N. Bilge, B. Tuğrul, “Endüstriyel Radyografinin Esasları”, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, Genel Yayın No: 20, İstanbul, 1990.
 2. N. Zaim (Editör-Yazar), A.B. Tuğrul (Editör-Yazar), H. Atlas, B. Büyük, E. Demir, N. Baydoğan, N. Altınsoy.Assesment of Radioactivity Levels in Edirne Region of Turkey. Published by Lap Lambert Academic Publishing, 2018. ISBN 10: 6136871580 / ISBN 13: 9786136871585.

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

 1. A B. Tuğrul, S. Haciyakupoğlu, S. Akyıl Erentürk, N.Karatepe, A.F. Baytaş, N. Altinsoy, N. Baydoğan, B. Büyük, E. Demir, “Selenium Adsorption on Activated Carbon by Using Radiotracer Technique, Impacts and Solutions to Global Warming – Chapter 19, pp. 305-322, Springer, 2013. ISBN: 978-1-4614-7587-3 (Print) 978-1-4614-7588-0 (Online)
 1. Tuğrul, Radyografi Tekniği ile Eserlerin Değerlendirilmesi, Türkiye’de Arkeometrinin Ulu Çınarları-Armağan Kitap, s: 369-374, 2012, Ankara
 1. Tuğrul, Metal Buluntular Üzerinde Yapılan Radyografik Çalışmalara Genel Bakış, Türkiye’de Arkeometrinin Ulu Çınarları-Armağan Kitap II, 2013, s: 49-55, Ankara.
 1. B. Tugrul, S. Cimen, (2015), Assessment of Sustainable Energy Development, Energy Systems and Management Springer, Chapter 10, pp. 109-114, Heidelberg, (ISBN 978-3-319-16023-8)
 1. B. Tugrul, N. Karatepe, S. Haciyakupoglu, S. Erenturk, N.Altinsoy, N.Baydogan, F. Baytas, B.Buyuk and E.Demir, (2015), Assessment of Sustainable Energy Development, Energy Systems and Management Springer, Chapter 9, pp. 241-252, Heidelberg, (ISBN 978-3-319-16023-8)
 1. Kılıc, A.B. Tugrul, Identification and Analysis of Risks Associated with Gas Supply Security of Turkey, (2015), Assessment of Sustainable Energy Development, Energy Systems and Management Springer, Chapter 23, pp. 241-, Heidelberg, (ISBN 978-3-319-16023-8)
 1. Emrah Gunaydin, Utku Canci Matur, Nilgun Baydogan, Beril Tugrul, Huseyin Cimenoglu, (2015), Chapter 16, I–V Characterization of the Irradiated ZnO:Al Thin Film on P-Si Wafers By Reactor Neutrons, Energy Systems and Management, Springer 2015, Chapter 16, pp 171-178, Heidelberg, (ISBN 978-3-319-16023-8)
 1. Beril Tugrul , (2015), Enerji Güvenliği ve Ulusal Güvenlik İlişkisi, Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları (Change in State Nature: Boundaries of Security), s: 583-593, TASAM Yayınları, (Editör: Tolga Sakman), TY-EKT-2015-011.
 1. Beril Tugrul, Cyber Security for Nuclear Installations, Chapter II.5, Critical Energy Infrastructure Protection and Cyber Security Policies, (p.75-82) Istanbul, 2016, Certificate number: 32211. (Editors: Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Guido Gluschke)
 1. Beril Tugrul, “Küreselleşme Enerji Politiğinde Yumuşak Güç Etkisi” , Küreselleşmede Yumuşak Güç, (Editör Yazarlar: G. Kılıçoğlu Editör-Yazar, A.N. Yılmaz Editör-Yazar), Nobel Yayınevi, Eylül 2018, s: 287-300.
 1. Beril Tugrul, Cyber Security for Nuclear Installations, Chapter II.5,Cyber Security Policies and Critical Infrastructure Protection, (p.139-148)  Postdam-Germany, 2018, Certificate number: 32211. (Editors:, Guido Gluschke, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Marco Maroni), Institute for Security and Safety (ISS) Press, ISBN 978-3-00-058988-1, ISBN 978-3-00-060505-5 (pdf).
 1. Beril Tugrul, Enerji Güvenliği ve Ulusal Güvenlik İlişkisi, Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları (e-Kitap), TASAM, 2020
 1. Beril Tugrul, “Enerji Politik Açıdan Pandemik Global Kriz Değerlendirmesi”, “Küresel Salgın Tehdidi ve Güvenlik” Kitabı, s: 293-334 (Editör: Doç. Dr. Yunus Emre Tansu),  Gaziantep, 2020, ISBN: 978-625-7897-52-5
 1. A.B. Tuğrul, “ Karadeniz’de Enerji Politikaları (Energy Policy of Black Sea)”, Bölgesel ve Uluslar arası İşbirliği Sahası olarak Karadeniz (Black Sea A Space of Regional and Internationak Cooperation), YTÜ/BALKAR/TÜMBİFED,İstanbul, Eylül 2020, s: 131-142, ISBN: 978-975-461-567-8, Elektronik ISBN: 978-975-461-575-3, (Editör: Mehmet Hacısalihoğlu).