DOKTORA TEZLERİ

 1. "Co-60 İle Çelik parçaların Radyografisi İçin Oluşturulan Tek ve Çift Ön Ekranların Ağırlıklı Ortalama Yöntemiyle Değerlendirilmesi”, Ülkü BULUBAY, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Kasım 1995.
 2. R. Venosa’da 134Cs ve 65Zn İle N. Intricata’da 110mAg Biyokinetiğinin İncelenmesi” N. Belgin ONAT, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Kasım 1996.
 3. Radyoaktif izleme Tekniği İle Düşey Borularda Türbülanslı Akış İncelemesi ve Yeni Bir Korelasyon”, Nesrin ALTINSOY, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Nisan 1997.
 4. "Kritik Organ İçin Doz Tayini ve Absorblanmış Doz İçin Yeni Geometri Faktörün Saptanması", Doğan YAŞAR, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Ağustos 1999.
 5. "134Cs ve 241Am Biyokinetiğinin Üç Farklı Organizma İçin İncelenmesi ve Kesikli Zaman Modeli İle Yeni Bir Değerlendirme", Nurdan GÜNGÖR, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Ağustos 1999.
 6. “Radyoaktivite Seviye Tayini İle Kuvaterner İstifi İncelemesi ve Yeni Bir Değerlendirme”, Sudiye ŞAHİN, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Ağustos 2000.
 7. “Cs-137 Radyoizotopunun Farklı Yağış ve Farklı Toprak Cinsleri İçin Düşey İlerleyişinin Lizimetrik İncelenmesi; Yeni Bir Çözüm Önerisi ve Chernobyl Kazasına Uygulama”, Ahmet VARİNLİOĞLU, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Haziran 2001.
 8.  “Farklı Camların Radyasyon Karşısındaki Davranışlarının İncelenmesi, Dozimetrik Amaçlı Kullanımlarının Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Korelasyon”, Nilgün DOĞAN BAYDOĞAN, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Eylül 2002.
 9. “Toplam  Alfa  ve  Toplam  Beta Radyoaktivite  Tayini  İle  Havza  Yüzey  Suları  Kirliliğine İlişkin Yeni Bir  İnceleme  ve  Reseptör  Model İle  Karşılaştırmalı  Değerlendirmesi”, Berna ATAKSOR, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü,                   Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, Aralık 2004.
 10. “Dar Su Yolları İçin Radyasyon izleme Tekniği İle Atık Debi Analizinin Yeni Bir İncelemesi”, Zuhal ER, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, Ocak 2005.
 11. “Gama Absorbsiyon Tekniği İle Başlıca Üç Kıymetli Metalin Analizi, Kütle Zayıflatma Katsayılarının Tayini ve İrdelenmesi”, Arzu KURTOĞLU, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, Ocak 2006.
 12. “İstanbul Boğazı İçin Nükleer Teknikle Yüzey Tuzluluk Tayini, Yeni Bir Analitik Model ve İrdelenmesi”, Ş. İpek KARAASLAN, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, Ekim 2006.
 13. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) Doz Tayini İçin Fantom Geliştirilmesi MIRD ve Marinelli Metodları İle Değerlendirilmesi ve Yeni Bir Geometri Faktörü Önerisi”, Gülten YILMAZ, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, Temmuz 2010.
 14. “Tungsten, Titanyum, Bor İçeren Bazı Malzemelerin Gama ve Nötron Radyasyonu Karşısındaki Davranışının İncelenmesi, Xcom Bilgisayar Programı İle İrdelenmesi ve Yeni Bir Radyasyon Zırh Malzeme Önerisi, Bülent BÜYÜK, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, Kasım 2013.
 15. “Özel Kompozit Malzemelerin Radyasyon Karşısında Davranışının İncelenmesi, XCOM Bilgisayar Programı İle İrdelenmesi”, Ayhan AKKAŞ, İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, (Ocak 2016).
 16.  Özel Hibrit Kompozit Malzemelerin Radyasyon Karşısında Davranışının İncelenmesi - XCOM ile İrdelenmesi,  Xe26+ İyonları Karşısında Hasarının SRIM Simülasyonu ile Değerlendirilmesi”, Ertuğrul Demir İ.T.Ü. Enerji Enstitüsü, (2020).

YÜKSEK  LİSANS  TEZLERİ

 1.  "Radyografik Ekranların Görüntü Kalitesine Etkisi", Ülkü BULUBAY, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1988-1989 Yaz Yarıyılı.
 2. Radyoaktif Izleyici Tekniği Ile Bir Açık Kanalda, Laminer Akış Takibi" , Nesrin KARA İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1989-1990 Kış Yarıyılı.
 3. "Çeşitli Işık ve Radyasyon Tiplerinin Radyografi Filmlerine Etkisi", Zafer KOÇ, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1989-1990 Kış Yarıyılı.
 4. "Çeşitli Içme Sularında Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini" Sudiye TUNCER, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1990-1991 Yaz Yarıyılı.
 5. "Radyografik Performans ve Görüntü Rezolusyonu Tayini". Füsun ÇETİN ŞIŞMAN, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1991-1992 Kış Yarıyılı.
 6. "Radyoaktif Izleme Tekniği Ile Dianthus Caryophyllus Bitkisinin Topraktaki Sekiz Besin Elementini Alışının İncelenmesi" Ayşegül SİPAHİ, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1992-1993 Yaz Yarıyılı.
 7. "Farklı Tahribatsız Muayene Metodlarıyla Malzeme Hatalarının Tesbiti" Nilgün TUNCEL, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1993-1994 Kış Yarıyılı.
 8. "Çeşitli Maden Suyu ve Sodalarda Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini", Zuhal ER, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1994-1995 Yaz Yarıyılı.
 9. “Radyasyon Ölçüm Tekniği İle Tanklarda Akışkan Seviyesi Tayini”, Mevlüt GÜVENDİK, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1995-1996 Yaz Yarıyılı.
 10. “Endüstriyel Radyografide Farklı Zemin Ortamlarının Saçılma Etkisinin Görüntü Kalitesine Etkisi”, Şakir Bülent AKINCI, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1995-1996 Yaz Yarıyılı.
 11. “Sodalı Camların Elektromanyetik Radyasyon Karşısındaki Davranışı”, Nilgün DOĞAN, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1995-1996 Yaz Yarıyılı.
 12. “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Çevresel Metal Kirliliğinin Pelargonium Peltatum Bitkisi Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, Işık KAÇMAZ, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1996 1997 Kış Yarıyılı.
 13. “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Kaçak Tayini”, Hakan KAKAÇ, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı,1996-1997 Yaz Yarıyılı.
 14. “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Karışım Zamanı Tayini”, Adem YURTSEVEN, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1996-1997 Yaz Yarıyılı.
 15. “İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Eğitim ve Araştırma Reaktörü’nün Nükleer Güvenlik Ölçümleri İle Hava ve Su Aktivite seviyelerinin değerlendirilmesi”, M. Şecaattin YENER, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1997-1998 Yaz Yarıyılı.
 16. “Gama Absorbsiyon Tekniği İle Altın Analizi”, Arzu KURTOĞLU, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1998-1999 Kış Yarıyılı.
 17. “Radyografik Hata Tesbiti”, Gülten YILMAZ, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1998-1999 Kış Yarıyılı.
 18. "Su Fantomu Kullanılarak Co-60 Radyoizotop Kaynağı İle Dış Işınlama Şartları İçin Farklı Vücut Bölgelerine İlişkin Doz Tayini", Atife KÖŞE, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Yaz Yarıyılı.
 19. "Labiatae Familyasına Mensup Bitkilerin Alfa ve Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini", Yasemin DEMİR KUNT, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1999-2000 Kış Yarıyılı.
 20. “Radyografi İle Kaynak Dikişi Kontrolu”, Mine DUMAN, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 1999-2000 Kış Yarıyılı.
 21. “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Serbest Girdap (Vorteks) Akış Takibi”, İlyas YILMAZ, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 2000-2001 Kış Yarıyılı.
 22. “Farklı Gama Kameralarla Vertebra Fantom Kullanılarak Kemik Sintigrafi Çekimlerinin Değerlendirilmesi”, Ercan ARSLAN, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 2000-2001 Kış Yarıyılı.
 23. “Farklı Kolimatörlerle Orbiter Gama Kamerada Tc-99m Radyoizotopu ve Fantom Kullanarak Lenfosintigrafi Çekimlerinin Değerlendirilmesi”, Engin DİRLİK, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 2000-2001 Yaz Yarıyılı.
 24. “Beta Transmisyon tekniği İle Tekstil Numunelerinin Değerlendirilmesi”, Şevki Tayfun USLUCAN, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 2000-2001 Yaz Yarıyılı.
 25. “Infrared Yöntemle Termal Deşarj İncelemesi”, Ali Osman YILMAZ, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 2001-2002 Kış Yarıyılı.
 26. “Radyasyon Zırhlaması Amacıyla Karbonlu Yapı Çeliklerinin Değerlendirilmesi”,        Hakkı DURMAZ, İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, 2001-2002 Kış Yarıyılı.
 27. “Gama Radyasyonu Zırhlaması Amacıyla Farklı Betonların Değerlendirilmesi”,         Sibel ONUR, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı,           2001-2002 Yaz Yarıyılı.
 28. “Fantom Kullanarak Üç Farklı Radyoizotopa İlişkin Kontaminasyon ve Dekontaminasyon Değerlendirmesi”, Özden ASLAN, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı,  2001-2002 Yaz Yarıyılı.
 29. “Farklı Türkiye Mermer Türlerinin Toplam Alfa ve Toplam Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini”, Emine Songül KARAMAN, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2002-2003 Kış Yarıyılı.
 30. “İnfrared Ölçümleme İle Isı Transferi İncelemesi”, Esra SOLUK, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı,  2002-2003 Kış Yarıyılı.
 31. “X-Işını Radyografi Tekniğine İlişkin Görüntü Kalite Değerlendirmesi”, Nurşen ŞAHİN, İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2002-2003 Kış Yarıyılı
 32. “Çift Enerjili X-Işını Absorbsiyometrisi Tekniği Kalite Kontrol Ölçümlerine İlişkin Değerlendirme”, Elif KAYHAN, İTÜ Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2002-2003 Yaz Yarıyılı
 33.  “Üç Farklı Radyoizotop ve Fantom Kullanarak Jinekolojik Brakiterapi Değerlendirmesi”, Dilek USTAOĞLU, İTÜ Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2002-2003 Yaz Yarıyılı
 34. “Radyasyon Çalışanlarının Maruz Kalabilecekleri Parmak ve El Işınlamasına İlişkin Üç Farklı Gama Radyoizotopu İçin Bir İnceleme”, Nihal AĞMA, İTÜ Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2002-2003 Yaz Yarıyılı.
 35. “Farklı Malzemelerin Sr-90 Beta Kaynağı Karşısındaki Davranışı” Gülce ÖĞRÜÇ ILDIZ, İTÜ Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2003-2004 Kış Yarıyılı.
 36. “Gama Transmisyon Tekniği İle Cs-137 Gama Kaynağı Kullanılarak Farklı Metaller İçin Kalınlık Tayini”, Bülent BÜYÜK, İTÜ Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2003-2004 Yaz Yarıyılı.
 37. “Gama Transmisyon Tekniği İle Cs-137 ve Co-60 Gama Kaynağı Kullanılarak Farklı Metaller İçin Yoğunluk Tayini”, M. Ergun TRUGAY, İTÜ Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2004-2005 Kış  Yarıyılı
 38. “Er: YAG Laser Tekniği İle Diş Sert Dokusunda Kavite Oluşturulmaına İlişkin Çalışma Şartlarının İncelenmesi ve Optimal Parametrelerin Tayini”, Yahya GÖKNAR, İTÜ Enerji Enstitüsü, Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, 2005-2006 Yaz Yarıyılı.
 39. “Türkiye Arz Güvenliği” Ali Yıldırım, İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı, 2009-2010 Güz Yarıyılı.
 40.  “Farklı Malzemelerin Beta Geçirgenliklerinin İncelenmesi”,  Tayfun BEL, İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı, 2009-2010 Bahar Yarıyılı.
 41. “Bir Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralinin Fizibilitesi, Karaman Bölgesinde 5 MW’lık Güneş Enerjisi Santrali İçin Enerji Üretim Değerlendirmesi ve Ekonomik Analizi”, Harun Girgin, İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı, 2010-2011 Güz Yarıyılı.
 42. “Nükleer Santralların Maliyet Analizi” Zeynep Hazal Turanlı Orakçı, İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı, 2011-2012 Bahar Yarıyılı.
 43. “LNG Prosesi İncelemesi ve Üç Farklı LNG Depolama ve Gazlaştırma Tesisi İçin Maliyet Analizi Değerlendirmesi”, Erdinç Deli, İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı, 2012-2013 Bahar Yarıyılı.
 1. “Türkiye Doğal Gaz Arz Güvenliği ve Gelecek Projeksiyonu İle İncelenmesi” Bilgehan Engin, İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı, Ocak 2014.
 1. “Radyoaktif İzleme Tekniği ile Rubidyumun Toprakta İlerleyişinin İncelenmesi, Sodyum ve Potasyuma Göre Değerlendirilmesi”, Ertuğrul Demir, İTÜ Enerji Enstitüsü, Radyasyon Bilim Teknoloji Programı, (RBT) Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, Ocak 2014.
 1. “Alüminyum Titanat/Spinel’in Radyasyon Karşısındaki Davranışının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”, Görkem Çevikbaş, İTÜ Enerji Enstitüsü, Radyasyon Bilim Teknoloji Programı, (RBT) Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı,
 1. “Dünya Petrol Piyasasındaki Değişimlerin İncelenmesi ve Gelecek Projeksiyonu”, Ediz Çıtak, İTÜ Enerji Enstitüsü, EBT, Temmuz 2014.
 1. “Türkiye’nin Doğal Gaz Arz Güvenliği İle İlgili Risklerin Belirlenmesi ve Analizi”, Ümit Kılıç, İTÜ Enerji Enstitüsü, EBT, Temmuz 2014.
 1. “Farklı Gama Kaynakları İçin Radyoterapik Bağıl Absorbe Tiroid Dozu Değerlendirmesi ve Geri Saçilim Faktörü İrdelemesi”, Deniz Kısınma, İTÜ Enerji Enstitüsü, Radyasyon Bilim Teknoloji Programı, (RBT) Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı, Şubat 2015.
 1. “Makedonya’nin Enerji  Arz    Güvenliğinin İncelenmesi ve Sayısallaştırılmış SWOT Analizi İle İrdelenmesi”, Suat Abdurrahman, İTÜ Enerji Enstitüsü, EBT, Şubat 2015.
 1. “Türkiye Doğal  Gaz   Tüketiminin İncelenmesi ve Analitik Hiyerarşi Süreci ile Doğal Gaz Alım Politikasına Etkisinin İrdelenmesi, Merve Ayşe Yıkılmaz, İTÜ Enerji Enstitüsü, EBT, 2015.
 1. “Nükleer Santralların  Enerji  Piyasasına Etkisinin İncelenmesi ve APLUS Bilgisayar Programı İle İrdelenmesi”, Mehmet Şimşek, İTÜ Enerji Enstitüsü, EBT, 2015.
 1. “Türkiye Doğal  Gaz   Türkiye  Doğal  Gaz    İthalatının İncelenmesi ve Sorunlarının Sayısallaştırılmış SWOT Analizi ile İrdelenmesi”, Doğan Umut Ağdaş, İTÜ Enerji Enstitüsü, EBT, 2015.
 1. “Evsel Atık Değerlendirme Tesisi Enerji-Ekonomi Analizi ve Kocaeli İli İçin Uygulama” , Ali Osman Saraç,  İTÜ Enerji Enstitüsü, EBT, (Ocak 2016).
 1. “Türkiye’de Rüzgar Değerlen Enerjisi Santralları İçin Teşvik Uygulamaları ve APULS Programı ile İrdelenmesi”, İbrahim Halil Kılıç, İTÜ Enerji Enstitüsü, EBT, (Temmuz 2016).
 1. “Elektrik Enerjisi Tüketimi, Türkiye Değerlendirmesi ve Analitik Hiyerarşi Süreci ile İrdelenmesi”, Kemal Gök, İTÜ Enerji Enstitüsü, EBT, (Temmuz 2016).
 1. “Cr-51 Kullanılarak Yapılan Karaciğer Sintigrafisine İlişkin Kritik Organ Dozlarının Belirlenmesi v MIRD Metodu ile Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi”, Özlem Maranci, İTÜ Enerji Enstitüsü, RBT, (Temmuz 2016).
 1. “Farklı Aluminyum Alaşımlarının Gama Radyasyonu Karşısındaki Davranışlarının İncelenmesi”, Selahattin Yıldırım, İTÜ Enerji Enstitüsü, RBT, Haz. 2018.
 1. “Kömür Santralları İçin Enerji-Ekonomik Analiz ve Zonguldak Bölgesi İçin Bir Uygulama”, Gökhan Atlı, İTÜ Enerji Enstitüsü, EBT, (Temmuz 2018).
 1. “Yemek Borusu Kanseri Tedavisinde Radyoterapi Uygulamasına İlişkin Doz Değerlendirmesi”, Gizem Doğanay, İTÜ Enerji Enstitüsü, RBT, (Ocak. 2020).