TÜRKÇE BİLDİRİLER

 1. Yavuz, A. Bayülken, B.Can, Tuğrul, "İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Eğitim ve Araştırma Reaktörü, I. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, 22-24 Mayıs 1980.
 2. Tuğrul, "Türkiye'de Nükleer Enerji Eğitimi", Teknik Eğitim Ulusal Kongresi, İsanbul, 24-26 Ekim 1983, Teknik Eğitim; Dünü, Bugünü ve Geleceği, s: 2.67 - 2.73.
 1. B. Tuğrul, H. Yavuz, " Nükleer Reaktörlerin Soğutma Kulelerinin Dizayn Esasları", II. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, İstanbul, 10-12 Ekim 1984, s: 48.
 2. B. Tuğrul, "Kaza Şartlarında Nükleer Reaktörlerin Dış Güvenlik Kabuğu Kaçak Oranının Analitik Hesabı", II. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, İstanbul, 10-12 Ekim 1984, s: 72.
 3. B. Tuğrul, "Arkeometride Nükleer Tekniklerin Kullanımı", TÜBİTAK Arkeometri Ünitesi, VI. Ulusal Arkeometri Kollokyumu, Istanbul, 15-17 May[s 1985, Arkeometri Ünitesi Bilimsel Toplantı Bildirileri VI, Ankara 1986, TÜBİTAK Yayınları No: 622, s: 12-29. (Çağrılı Tebliğ)
 4. B. Tuğrul, H. YAVUZ, "Basınçlı Su Reaktörlerinin Buhar Üreteçlerindeki Korozyon Problemleri", 5. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Istanbul, 18-20 Eylül 1985, Bildiri Kitabı, Cilt 2, s: 745-754. (INIS-ATOMINDEX'e geçmiştir. Vol. 19, No 18, 15 Sep.1988, p.7987, No19:078654)
 5. B. Tuğrul, F. Sungur, Ş. Atik, "İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki Bazı Opak Cam Eserlerin X-Işını Radyografi Tekniği İle İncelenmesi", VIII. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 26-30 Mayıs 1986, II. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 81-90. (INIS-ATOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 18, 15 Sep.1988, p.7879, No 19:078017) (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'egeçmiştir. Vol.26, No 2, 1989, p.244, No 26-2504) (Milli Kütüphane Kolleksiyonuna alınmıştır. Milli Kütüphane Giriş No: 2771)
 6. B. Tuğrul, F. Sungur, Y. Meriçboyu, F. Yıldız, "İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki Bazı Metal ve Kil Eserlerin Radyografi Tekniği İle İncelenmesi", VIII. Kazı, Araştırma ve rkeometri Sempozyumu, Ankara, 26-30 Mayıs 1986, II. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 91-104, (INIS-ATOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 18, 15 Sep.1988, p.7879, No 19:078016) (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir.Vol.26,No 1, p.7,No 26-26, (Milli Kütüphane Kolleksiyonuna alınmıştır. Milli Kütüphane Giriş No. 2775)
 7. B. Tuğrul, F. Sungur, A. Görkem, N. Ölçer, "Cizre - Mardin Ulucami Kapısının Restorasyonunda Radyografi Tekniklerinin Kullanımı", VIII. Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 26-30 Mayıs 1986, II. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 105-117, (INIS-ATOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 18, 15 Sep.1988, p.7907, No 19:078323) (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir.Vol.27,No 1, p.4,No 26-1177) (Milli Kütüphane Kolleksiyonuna alınmıştır. Milli Kütüphane Giriş No. 2768)
 8. B. Tuğrul, M.A. Yavuz, M. Okka, "Radyasyon Zırhlaması Amacıyla Kristal Camların Kullanımı", Nükleer Enerji ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, İstanbul, 15-17 Ekim 1986, Bildiri Kitabı, s: 675-683.(INIS-ATOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 18, 15 Sep.1988, p.785, No 19:077961)
 9. B. Tuğrul, F. Sungur, Ş. Atik, "Radyografi Tekniği İle Opak Camların Değerlendirilmesi", Nükleer Enerji ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, İstanbul, 15-17 Ekim 1986, Bildiri Kitabı, s: 665-674.(INIS-ATOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 18, 15 Sep.1988, p.7907, No 19:078322) (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'egeçmiştir. Vol.26, No 1, p.274, No 26-1113, 1989)
 10. A.N. Bilge, B. Tuğrul, "Çelik Döküm ve Kaynak Dikişi Kontrollarının Radyografik Değerlendirme Esasları", Nükleer Enerji ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, İstanbul, 15-17 Ekim 1986, Bildiri Kitabı, s: 78-88,(INIS-ATOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 18, 15 Sep.1988, p.7907, No 19:078321)
 11. A.N. Bilge, B. Tuğrul, F. Sungur, "Sanayide Radyografi Uygulamaları", Nükleer Enerji ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, İstanbul, 15-17 Ekim 1986, Bildiri Kitabı, s: 78-88.(INIS-TOMINDEX'e geçmiştir. Vol.19, No 18, 15 Sep.1988, p.7880, No 19:078018)
 12. B. Tuğrul, B. Erdal, "İkiztepe Kazısı Buluntularından Bazılarının Restorasyon-Konservasyonunda Radyografi Tekniklerinin Kullanımı", IX. Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, (6-10 Nisan 1987). III.Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 107-119.(SCI'te atıfta bulunulmuştur) (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir. Vol.27, No 2, p.4, No 27-1175, 1990) (Milli Kütüphane Kolleksiyonuna alınmıştır. Milli Kütüphane Giriş No. 2776)
 13. A.N. Bilge, B. Tuğrul, "Radyoaktif Kaynakların Güvenli Zırhlanması", I. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İstanbul, 8-9 Ekim 1987, Bildiri Kitabı (1989), s: 279-283.
 14. B. Tuğrul, "Bir Aluminyum Yaşlandırma Fırını Tasarımının Enerji Tasarrufu Açısından Etüdü", Enerji Tasarrufu Semineri, İstanbul, Ocak 1988, Tebliğ Kitabı, s: 29-41.
 15. B. Tuğrul, Ş.Atik, "Bazı Antik Anadolu Opak Cam Eserlerin X-Işını Radyografi Tekniği Ile Değerlendirilmesi", I. Uluslararası Anadolu Cam Sanatı Sempozyumu, İstanbul, 26-27 Nisan 1988, Bildiri Kitabı,(1990),s: 37-39, 109-110. (Çağrılı Tebliğ)(Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir.Vol.28, No2, p.399, No 28-2913, 1991)
 16. B. Tuğrul, C. Soyhan, "Bazı Türk-İslam Kilitlerinin X-Işını Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi" X. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 23-27 Mayıs 1988, Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s:239-252.(Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir.Vol.27, No2, p.49, No 27-2176,1989) (Türkiye Makaleler Bibliyografyası'na geçmiştir. 1990/8, s: 1054, No 12361)
 17. A.N. Bilge, B. Tuğrul, "Döküm Parçaların Radyografik Kontrolu", II.Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, 23-25 Haziran 1988.
 18. B. Tuğrul, "Türk-İslam Eserleri Müzesindeki Bazı Metal Eserlerin X- Işını Radyografi Tekniği ile İncelenmesi", TÜBİTAK-AKSAY Ünitesi I.Ulusal Kollokyumu, Ankara, 23-25 Kasım 1988, TÜBİTAK-AKSAY Ünitesi Bilimsel Bildirileri I, (1989), (Türkçesi) s: 262-278 (Ingilizcesi) s: 279-293 (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir. Vol.27, No 2, p.269, No 27-2275, 1989)
 19. B. Tuğrul, "İ.T.Ü. Nükleer Enerji Enstitüsü'nde Tahribatsız Testlerle Ilgili Yapılan Çalışmalar", I. Milli Tahribatsız Testler Semineri, Ankara, 28-29 Kasım 1988.
 20. B. Tuğrul, , A.Özay, "Türk-İslam Eserleri Müzesindeki Bazı Muslukların Radyografi Tekniği İle İncelenmesi", XI. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Antalya, 18-23 Mayıs 1989, V. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s.119-131.(Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir. Vol.28, No 1, p.241, No 28-912, 1991)
 21. B. Tuğrul, "Tahribatsız Muayene Metodlarıyla Yapılan Arkeometrik İncelemeler", III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Istanbul, 27-29 Eylül 1989, Bildiri Kitabı, (1990), Cilt: II, s: 669-674.
 22. A.N. Bilge, B. Tuğrul, H. Yavuz, "İ.T.Ü. TRIGA Mark-II Reaktöründe Gama Radyografi Olanaklarının Araştırılması", III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, İstanbul, 27-29 Eylül 1989, Bildiri Kitabı (1990), Cilt: II, s: 617-622.
 23. Ü. Bulubay, B. Tuğrul, "Radyografik Ekranların Görüntü Kalitesine Etkisi", III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Istanbul, 27-29 Eylül 1989, Bildiri Kitabı, Cilt: II (1990), s: 630-635.
 24. N. Kara, B.Tuğrul, "Radyoaktif İzleme Tekniği İle Açık Kanallarda Akış Takibi", III. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Istanbul, 27-29 Eylül 1989, Bildiri Kitabı Cilt II (990), s: 630-635,
 25. B. Tuğrul, Ü. Bulubay, "Radyografi Çekimlerinde Ranforsatör Film Uyumunun Önemi", Ulusal Medikal Fizik Kongresi, İstanbul, 5-7 Ekim 1989, Bildiri Kitabı (1990), s. 229-236,
 26. B. Tuğrul, "Tahribatsız Muayene Metodlarının Üretim İçindeki Yeri", II. Milli Tahribatsız Testler Semineri, İstanbul, 30 Kasım - 1 Aralık 1989,
 27. B. Tuğrul, S. Başaran, "Enez Cam Buluntuların Tahribatsız Muayene Metodlarıyla İncelenmesi", XII. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 28 Mayıs - 1 Haziran 1990, VI.Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 29-40. (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir. Vol.29, No 2, p.437,No 29-2851, 1992)
 28. B. Tuğrul, "Radyografi Yöntemiyle Arkeolojik Buluntuların Farklı Yönlerden İncelenmesi", IV. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Erzurum, 27-29 Haziran 1990.
 29. B. Tuğrul, N. Kara, "Radyoaktif İzleme Tekniği İle Borularda Laminer Akış İncelemesi", IV. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Ezurum, 27-29 Haziran 1990.
 30. B. Tuğrul, "Tahribatsız Muayene Metodlarında Yeni Gelişmeler", Tahribatsız Muayene III. Milli Semineri, Istanbul, 29-30 Kasım 1990.
 31. B. Tuğrul, "Tahribatsız Muayene Metodlarıyla Cizre Ulucami Kapısının Restorasyon Konservesyon Çalışmaları", V. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Izmir, 22-24 Mayıs 1991, s: 21.
 32. B. Tuğrul, N. Kara, "Radyoaktif İzleme Tekniği İle Borularda Akış Hızı Tayini", V. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Izmir, 22-24 Mayıs 1991, s: 24.
 33. S. Tuncer, B. Tuğrul, "Çeşitli İçme Sularında Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini", V. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Izmir, 22-24 Mayıs 1991, s: 30.
 34. F. Çetin, B. Tuğrul, "Radyografik Görüntüde Yarı-Gölge ve Görüntü Rezolüsyonu Tayini", V. Ulusal Nükleer Bilimler Kongresi, Izmir, 22-24 Mayıs 1991, s: 26.
 35. B. Tuğrul, A. Özay,"Bazı Osmanlı Şamdanlarının Radyografi Yöntemiyle İncelenmesi", XIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu", Çanakkale, 27-31 Mayıs 1991, VII. Arkeometrı Sonuçları Toplantısı Bildiri Kitabı, s: 107-119.
 36. S. Tuncer, B. Tuğrul, "Marmara Bölgesi İçme Sularında Radyoaktivite Seviyesi Tayini", III. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Ankara, 19-21 Eylül 1991, Bildiri Kitabı s: 267-272, 1993.
 37. B. Tuğrul, "Korozyona Uğramış Metal Eserler Üzerinde Radyografi Tekniğiyle Yapılan Çalışmalar", Metal Buluntuların Korozyonu ve Korunması Konferansı, Ankara, 21-22 Ekim 1991.
 38. B. Tuğrul, "Eski Eserlerin Korunmasında Radyografi Yöntemlerinin Kullanılması", Türkiye'de Eski Eser Kaçakcılığı, Tahribatı ve Korunması Sempozyumu - II, Ankara, 3-6 Aralık 1991.
 39. B. Tuğrul, O.Belli, "Van Yukarı Anzaf Urartu Kalesi Bronz Buluntularının Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi, XIV. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 25-29 Mayıs 1992, VIII. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı s:441-452, 1993. (Art and Archaeology Technical Abstract AATA'e geçmiştir. Vol.31, No 1, p.213, No 31-740, 1994)
 40. S. Tuncer, B. Tuğrul, "Ege Bölgesinden Çeşitli İçme Sularında Radyoaktivite Seviyesi Tayini", 13. Ulusal Fizik Kongresi, Eskişehir, 30 Eylül - 2 Ekim 1992, s: 60.
 41. B. Tuğrul, O. Belli, "Yukarı Anzaf Urartu Kalesinde Bulunan Bronz Sadakların Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi", XV. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 1993, Ankara, IX. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 65-76, (1994).
 42. B. Tuğrul, Ö. Bilgi, "Radyografi Teknikleri Ile Ikiztepe Kazısı-92 Metal Buluntularının Restorasyon-Konservasyon Öncesi Değerlendirilmesi", XV. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 1993, Ankara, IX. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 77-100, (1994).
 43. A. Sipahi, B. Tuğrul, "Canlılara Verilebilecek Radyoizotop Miktarı ve Doz Hesabına İlişkin Analitik Bir Hesap", IV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 29 Eylül - 1 Ekim 1993, İstanbul, Bildiri Kitabı s: 373-378.
 44. M. Güvendik, B. Tuğrul, "Bir Radyoizotop Kaynağın Tasarımı ve Çevresel Doz Hesabı", IV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 29 Eylül - 1 Ekim 1993, İstanbul, Bildiri Kitabı s: 389-395.
 45. B. Tuğrul, "Radyoaktif İzleme Tekniği İle Borularda Akış Takibinde Konsantrasyon Tayini", 14. Ulusal Fizik Kongresi, 25-27 Ekim 1993, Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bildiri Kitabı, s: 133.
 46. M. Güvendik, B. Tuğrul, "Radyasyon Ölçümü İle Seviye Tayini İçin Kullanılacak Radyoizotop Kaynağın Kolimasyonu ve Analitik Zırhlama Hesabı", 14. Ulusal Fizik Kongresi, 25-27 Ekim 1993, Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bildiri Kitabı, s: 132.
 47. B. Tuğrul, S.Başaran, A.Erzen, "Radyografi Teknikleri İle Çavuştepe Kazısı Metal Buluntularının Değerlendirilmesi", 16. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 30 Mayıs - 3 Haziran 1994, X. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 67-80, (1995).
 48. B. Tuğrul, "Hacimsel Tahribatsız Muayene Yöntemleri İle Korozyon Tayininde Dikkat Edilecek Hususlar", IV. Ulusal Korozyon Sempozyumu, İstanbul, 25-27 Ekim 1994, Bildiri Kitabı s: 283-290.
 49. B. Tuğrul, V. Sevin, S. Başaran "Radyografi Teknikleri İle Karagündüz Kazısı Metal Buluntularının Değerlendirilmesi", 17. Uluslararası, Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 29 Mayıs - 2 Haziran 1995. XI. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 75-90, (1996).
 50. B.Tuğrul, S. Şahin, “İzmit Körfezi (Hersek Burnu – Kaba Burun) Kuvaterner İstifinin Radyoaktivite Ölçümleri”, İzmit Körfezi Kuvaterner İstifi, s: 91-97.
 51. Z. Er, B. Tuğrul, "Çeşitli Madensuyu ve Sodaların Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini", V. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, Istanbul, 11-15 Eylül 1995,
 52. N. Doğan, B. Tuğrul, "Enerjitik Elektromagnetik Radyasyonun Soda Camlarındaki Etkilerinin İncelenmesi", 15. Fizik Kongresi, Kaş-Antalya, 26-29 Eylül 1995.
 53. B. Tuğrul, O. Belli, "Yukarı Anzaf Urartu Kalesinde Bulunan Bronz Kalkan Parçasının Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi", 18. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 1996, Ankara, XII. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 29-41.
 54. A.B. Tuğrul, “Radyasyon Ölçüm Tekniklerinde Dedektör Yerleşiminin Önemi ve Geometri Faktörü”, 16. Fizik Kongresi, 26-29 Ağustos 1996, Ayvalık, s: 26.
 55. Ş. B. Akıncı, A. B. Tuğrul, “Endüstriyel Radyografi Çekiminde Farklı Zemin Ortamlarının Görüntü Kalitesine Etkisinin İncelenmesi”, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, 3-6 Eylül 1996, İstanbul, Bildiri Kitabı (Sözlü Bildiriler), Cilt: 1, s: 222-231.
 56. N. Altınsoy, A. B. Tuğrul, “Radyoaktif İzleme Tekniği İle Düşey Borularda, Türbülanslı Akış Hız Profiline Giriş Etkisinin İncelenmesi”, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, 3-6 Eylül 1996, İstanbul, Bildiri Kitabı (Sözlü Bildiriler), Cilt: 1, s: 243-249.
 57. N.Doğan, A. B. Tuğrul, “Soda Camlarının Elektromanyetik Radyasyon Karşısındaki Davranışının İncelenmesi”, VII. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknoloji Kongresi, 3-6 Eylül 1996, İstanbul, Bildiri Kitabı (Sözlü Bildiriler), Cilt: 1, s: 271-278.
 58. B. Tuğrul, “Nükleer Santraller ve Kalite”, I.Ulusal Nükleer Enerji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 19 Aralık 1996, Edirne.
 59. A.B. Tuğrul, “Roma Eserlerinin Tahribatsız Muayene Metodları İle Değerlendirilmesi”, XIX. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 1997, Ankara, XIII. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 65-81.
 60. A.B. Tuğrul, “Korozyona Uğramış Eserlerin Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi”, XX. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 25-29 Mayıs 1998, Tarsus, XIV. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 53-64.
 61. N.Doğan, A. B. Tuğrul, “Yüksek Radyasyon Dozu Altında Soda-Kireç-Silika Camlarının Optik Yapı Özelliklerinin Değişiminin İncelenmesi”, 17. Fizik Kongresi, 27-31 Ekim 1998, Alanya.
 62. N.Altınsoy, A. B. Tuğrul, “Türbülans Parametrelerinin Değişimine Giriş Şartları Etkisinin Radyoaktif İzleme Tekniği İle İncelenmesi”, 17. Fizik Kongresi, 27-31 Ekim 1998, Alanya,
 63. A.B. Tuğrul, “Bazı Eserlerin Çalışma Mekanizmalarının Radyografi Tekniği İle Belirlenmesi”, XXI. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 1999, Ankara, XV. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 65-76.
 64. G. Yılmaz, A. B. Tuğrul, “Radyografik Paralaks (Rijit Paralaks) Yöntemi İle Hata Derinliği Tesbiti”, 1. Uluslararası Tahribatsız Muayene Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim 1998, Ankara.
 65. A.B. Tuğrul, “Nükleer Enerjide Nükleer Güvenlik Felsefesi ve Kalite Güvence”, Enerji Kaynakları Sempozyumu, 13-15 Nisan 2000, Çanakkale, (Çağrılı Tebliğ), Bildiri Kitabı, s: 37-47.
 66. A.B. Tuğrul, N. Doğan, “Radyasyon Dozu Tayini İçin Camların Stratejik Amaçlı Kullanımı, NBC Savunma Sempozyumu-III, 11-12 Mayıs 2000, İstanbul, Bildiri Kitabı s: 61-66.
 67. A.B. Tuğrul, M. Darga, “Bir Hitit Mührünün Tahribatsız Muayene Metodları İle İncelenmesi”, XXII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22-26 Mayıs 2000, İzmir, 16. Arkeometri Sonuçlar Toplantısı Bildiri Kitabı s: 49-56.
 68. A.B.Tuğrul, Z. Er, İ.Yılmaz, A.O. Yılmaz, “Tuzlada Deniz Radyoaktivitesinin Tayini ve Değerlendirmesi, Marmara-2000 Sempozyumu, 10-12 Ekim 2000, İstanbul, Bildiri Kitabı s: 566-574
 69. A.B.Tuğrul, İ.Yılmaz, S. Şahin, “İstanbul Su Rezervuarlarının Radyoaktivite Seviyelerinin Değerlendirilmesi, Türkiye Su Kongresi, 17-19 Ocak 2000, İstanbul, Bildiri Kitabı Cilt II, s: 611-619.
 70. A.B.Tuğrul, E. Meriç, N. Avşar, F. Baytaş, N. Altınsoy, B. Ayaz, N. Doğan, S. Şahin, İ. Yılmaz, “Haliç Geç Kuvaterner (Holosen) İstifinin Radyoaktivite Seviyesi Tayini İle Değerlendirilmesi ve Diğer Değerlendirme Teknikleri İle Karşılaştırılması, Haliç 2001 Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2001, Bildiri Kitabı s: 253-267
 71. A.B. Tuğrul, S. Başaran, “Altıntepe (Van) Buluntusu Bazı Eserlerin Radyografi Tekknikleri İle Değerlendirilmesi”, XXIII. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-1 Haziran 2001, Ankara, 17. Arkeometri Sonuçlar Toplantısı Bildiri Kitabı s: 21-28.
 72.  N. Doğan Baydoğan, B. Tuğrul, “Medikal Ürünlerin Radyosterilizasyonunda Kurşun-Alkali-Silika Camların Dozimetrik Amaçlı Kullanımı”, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 28 -30 Ekim 2001, İstanbul.
 73. D. Yaşar, B. Tuğrul, “Karaciğer Sintigrafisinde Gonadda Absorblanan Dozun Ölçümü”, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 28 -30 Ekim 2001, İstanbul.
 74. E. Dirlik, B. Tuğrul, M. Demir, “Farklı Kolimatörlerle Orbiter Kamera İle Tc-99m Radyoizotopu ve Fantom Kullanarak Lenfosintigrafi Çekimlerinin Değerlendirilmesi ”, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 28 -30 Ekim 2001, İstanbul.
 75. E. Arslan, B. Tuğrul, M. Demir, Verteks Gama Kamera İçin Tc-99m Radyoizotopu İle Kemik Sintigrafisi Çekimlerinin Parametrelerinin Değerlendirilmesi ”, VIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 28 -30 Ekim 2001, İstanbul.
 76. A.B. Tuğrul, A. Erkanal, “Panaztepe Buluntusu Eselerin Tahribatsız Muayene  Metodları İle İncelenmesi”, XXIV. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27 Mayıs-31 Mayıs 2002, Ankara, 18. Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 61-68.
 77.  A.B. Tuğrul,“Enerji Planlaması ve Yönetimi İçin Kalite Halkası”, “IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu”, İstanbul 16-18 Ekim 2002, Bildiri Kitabı  Cilt I,        s: 1-8.
 78. Z. Er, A. B. Tuğrul, “Zararlı Organizma ve Patojenlerin Balast Yolu İle Taşınmasının En Aza İndirgenme Plan ve Kontrolu”, “Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları  IV. Ulusal Konferansı, İzmir, 5-8 Kasım 2002, Türkiye Kıyıları 02 Bildiri Kitabı s: 793-802.
 79. A. B. Tuğrul,O. Belli,  “Yukarı Anzaf Kalesi Buluntusu Eserlerin X-Işını Radyografi Tekniği İle Değerlendirilmesi, 25. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkemetri Sempozyumu, 25-31 Mayıs 2003, Ankara.
 80. A. B. Tuğrul, “Enerji Politikaları içinde Doğal Gaz”, II. Doğal Gaz ve Enerji Yönetimi Kongresi, 18-20 Eylül 2003, Gaziantep, Bildiri Kitabı, s: 100-111.
 1. B. Tuğrul, “Türkiye’de Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Enerji Politikaları içindeki Yeri”, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 3-4 Ekim 2003, Kayseri, Bildiri Kitabı, s: 319-324
 2. S. Karaman, A. B. Tuğrul, “Farklı Türkiye Mermer Türlerinin Toplam Alfa ve Toplam Beta Radyoaktivite Seviyelerinin Tayini” “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi ,15-17 Ekim 2003, Kayseri
 1.  İ.Karaaslan, A. B. Tuğrul, ““Nötron Aktivasyon Analiziyle Deniz Suyunda Tuzluluk Tayini” “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi ,15-17 Ekim 2003, Kayseri
 2. A.B. Tuğrul,“Sürdürülebilir Kalkınma İçinde Enerji Kaynaklarının Kullanımı”, “V. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu”, İstanbul 26-28 Mayıs 2004, Bildiri Kitabı        Cilt II, s: 847-855.
 3. A. B. Tuğrul,,  “Nötron Radyografi Tekniği  İle Eski Eserlerin İncelenmesi”,        26. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkemetri Sempozyumu, 24-28 Mayıs 2004, Konya.
 4. A. B. Tuğrul,  “Çalışılan Selçuklu Eserlerinin Tahribatsız Muayene Metodlarıyla Değerlendirilmesi“, 28. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkemetri Sempozyumu, 30 Mayıs – 03 Haziran 2005, Antalya.
 5. M.E. Turgay, A. B. Tuğrul, “Gama Transmisyon Tekniği İle Cs-137 Gama Kaynağı Kullanılarak Farklı Metaller İçin Yoğunluk Tayini” “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi ,14-16 Eylül 2005, İzmir.
 6. A. B. Tuğrul,  “Avrupa Sürecinde Türkiye ve Enerji Açılımları“ , V. Enerji Sempozyumu,  21-23 Aralık 2005, Ankara,  TMMOB-EMO Küreselleşmenin Enerji Sektöründe Yapısal Değişim Programı ve Enerji Politikaları Bildiri Kitabı s: 151-162.
 7. A. B. Tuğrul, “Türkiye’nin Nükleer Enerji Seçeneği”, TASAM, 27 Temmuz 2006, İstanbul.
 8. A.B. Tuğrul, N. Doğan Baydoğan,  “Olası Alternatiflerle Enerji Kaynakları Değerlendirmesi ve Türkiye”, Türkiye 10. Enerji Kongresi, 27-30 Kasım 2006, Bildiri Kitabı Cilt II, s: 265-273.
 9. A.B. Tuğrul, “Türkiye İçin Geleceğe Yönelik Bir Projeksiyon”, 14-15 Şubat, 2007, ASAM, İstanbul.
 10.  A. B. Tuğrul,  “Farklı Okuçlarının Radyografi Tekniği ile İncelenmesi“,             29. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs – 01 Haziran 2007, Kocaeli, Bildiri Kitabı s: 17-26.
 11. A. B. Tuğrul, “Nükleer Teknoloji Uygulamaları”, Enerjide Kamu – Üniversite – Sanayi İşbirliği, ENKÜS 2007, Bildiriler ve Sunumlar, s: 61-68, 4-5 Aralık 2007, İstanbul.
 12. A.B. Tuğrul, “Temiz Enerji Açısından Enerji Kaynaklarının ve Kullanımının Değerlendirilmesi”,   VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu,   İstanbul,                   Bildiri Kitabı s: 37-46, 17-19 Aralık 2008.
 13. A. B. Tuğrul, S. Hacıyakupoğlu, N. Altınsoy, N. Baydoğan, N. Karatepe,             A. Bayülken  “Nükleer Uygulamalarda Radyoizotop Dekontaminasyonu İçin Karbon Nanoyapıların Kullanılması”, İTÜ Nono-Bilim ve Nano- Teknoloji Çalıştayı, s: 35, İstanbul, 11-12 Şubat 2009.
 14. H. Çimenoğlu, E.S. Kayalı, A. B. Tuğrul, S. Hacıyakupoğlu, N. Baydoğan, N. Altınsoy, M. Baydoğan “Radyasyon İle Uyartılarak Optik ve Mekanik Özellikleri Geliştirilen Nanometrik Boyuttaki Al Katkılı ZnO İletken Filmler”, İTÜ Nono-Bilim ve Nano- Teknoloji Çalıştayı, s: 39, İstanbul, 11-12 Şubat 2009.
 15. A. B. Tuğrul, “Türkiye’nin Enerji Açılımları”, "15. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2009" İstanbul, 13-15 Mayıs 2009, Bildiri Kitabı s: 15-17.
 16. A. B. Tuğrul, “Bazı Takı Elemanı Parçaların Radyografi Tekniği İle İncelenmesi”, “31. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu”,        25-29 Mayıs 2009, Denizli.
 17. A. B. Tuğrul , “Nükleer Enerjinin Enerji Açılımlarındaki Yeri”, “Uluslar arası katılımlı Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklar Konferansı”, Ankara,         28-29 Eylül 2009, Bildiri Kitabı s: 93-98.
 1. B. Büyük, A. B. Tuğrul, “Gama  Transmisyon  Tekniği  ile  Cs-137 Gama  Kaynağı  Kullanılarak  Farklı  Metaller  İçin  Kalınlık  Tayini”, “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi” Muğla, 6-9 Ekim 2009, Bildiri Kitabı,  Cilt I, s:49-58.
 2. G. Yılmaz, A. B.Tuğrul, Mustafa Demir,  “PET/BT Görüntülemesi Yapılan Hastaların Maruz Kaldıkları  F-18 FDG Radyasyon Dozlarının Araştırılması, “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi” Muğla, 6-9 Ekim 2009, Bildiri Kitabı, Cilt I, s: 96-105.
 3. B. Demir, M. Demir, A. B. Tuğrul, G. Yılmaz, M. Halaç, İ. Uslu, “PET/BT’de Hasta Refakatcilerinin Radyasyondan Korunması”, “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi” Muğla, 6-9 Ekim 2009, Bildiri Kitabı,  Cilt I, s:106.
 4. Ö. Özdemir, M. Tekin, H. Tuğral, H. Çimenoğlu, E. S. Kayalı, A. Beril Tuğrul, Nilgün Baydoğan, M. Baydoğan, N. Altınsoy, G. Albayrak, H. Sengel, F. Akmaz, A. Parlar,  “Gama Işınları ile Işınlanan Al-katkılı ZnO:Al İnce  Filmlerin Yapısal ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi,  “Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi” Muğla, 6-9 Ekim 2009, Bildiri Kitabı,  Cilt II, s:183.
 5. A. B. Tuğrul , “Türkiye’nin Üye Olduğu Uluslar arası Kuruluşlar ve Türkiye Enerji Politikalarına Olası Etkileri”, “Türkiye 11. Enerji Kongresi”, İzmir, 21-23 Ekim 2009, CD Bildiri Kitabı: 45 pdf (+11).
 6. G. Yılmaz, A. B.Tuğrul, Mustafa Demir, Doğan Yaşar,  “F-18 FDG ile PET/BT Çekimine İlişkin Hastaların Maruz Kaldıkları  Mesane Dozlarının Belirlenmesi, XII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 22-24 Ekim 2009, Ankara
 7. A. B.Tuğrul,  “Orta Asya’daki Mevcut ve Muhtemel Enerji Projeleri, Türkiye'nin Bu Projelerdeki Yeri”,  Orta Asya’da Değişen Dengeler ve Türkiye Sempozyumu, 11 Aralık 2009, Ankara.
 8. A. B. Tuğrul, “Enerji Taşımacılığı Açısından Boğazların Önemi ve Alternatifleriyle Değerlendirilmesi”, "16. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2010" İstanbul, 12-14 Mayıs 2010, Bildiri Kitabı s:1-4.
 9. A.B. Tuğrul, “Dünyada ve Türkiye'de Enerji Politikaları ve Sektörel Yansımaları”, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Zirvesi, Van, 30 Ekim 2010.
 10. H. Girgin, A.B. Tuğrul, “5 MW’lık Sabit Açılı Bir Fotovoltaik Güneş Enerji  Santralı İçin Enerji Üretim İncelemesi,  VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu,   Bursa, Bildiri Kitabı s: 469-476, 1-5 Aralık 2010.
 11. A. B. Tuğrul, “Bazı Pirinç Eserlerin Radyografi Tekniği İle İncelenmesi”, “33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu”, 23-27 Mayıs 2011, Malatya.
 12. H. Girgin, A.B. Tuğrul, “Fotovoltaik Güneş Enerji  Santralı İçin Enerji Üretim İncelemesi ve Ekonomik Analizi, 17. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2011, İstanbul, 15-17 Haziran 2011, Bildiri Kitabı s:
 13.     . A.B. Tuğrul, “Nükleer Enerji Değerlendirmesi ve Türkiye”, 17. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2011, İstanbul, 15-17 Haziran 2011, Bildiri Kitabı s:11-14
 14.     . A.B. Tuğrul, “Çevresel Açıdan Nükleer Enerjiye Bakış”, 17. “EIF’2011 Uluslararası Elektrik Zirvesi”, Ankara, 14 – 16 Eylül  2011,
 15. A.B. Tuğrul, “Tahribatsız Muayene Yontemleri ile Cam Eserlerin İncelenmesi”,  “Türkiye Arkeolojisinde Cam: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalısmalar - II. ODTÜ Arkeometri Çalıstayı”, Ankara, 6 – 8 Ekim  2011
 16. A.B. Tuğrul, “Enerji Santralları ve Farklı Yönlerden Mukayeseli Değerlendirilmesi”, 18. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2012, İstanbul, 25-27 Nisan 2012, Bildiri Kitabı s:1-4.
 17. Z.Hazal Turanlı, A.B. Tuğrul, “Farklı Nükleer  Santraların Kurulum Maliyet Analizleri, 18. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2012, İstanbul, 25-27 Nisan 2012, Bildiri Kitabı s: 202-205.
 18. A.B. Tuğrul,  Türkiye  İçin  Nükleer Enerji Santralları ve

Teknoloji Transferi  Değerlendirmesi TASAM, 21-22 Eylül 2012, İstanbul.

 1. A.B. Tuğrul, “Nükleer Teknoloji Transferi İçin Türkiye  Değerlendirmesi”, 19. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2013, İstanbul, 24-26 Nisan 2013, CD Bildiri Kitabı, s: 1-5.
 2. E. Deli, A.B. Tuğrul, “LNG Prosesi İncelemesi ve Değerlendirmesi, 19. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2013, İstanbul, 24-26 Nisan 2013 CD Bildiri Kitabı, s: 54-57.
 3. A.B. Tuğrul, “Farklı Mühürlerin Tahribatsız Muayene Metodları İle İncelenmesi”, “35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu”,        27-31 Mayıs 2013, Muğla, Arkeometri Sonuçları Bildiri Kitabı, s: 29-36.
 4. A.B. Tuğrul, B.Büyük,CO2 Salınımını Azaltmak İçin Anahtar Politikalar ve Değerlendirilmesi”, 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu – UTES’13, Konya,       25-28 Aralık 2013, Bildiri Kitabı s: 539-545.
 5. A.B. Tuğrul “Energy, Sustainable Development and Importance of Worlwide Cooperation”, Novel Energy for the Regenerative Built Environment Technical and Managerial Aspects Workshop, 3-6 Mart 2014, İstanbul
 6. A.B. Tuğrul “Energy Policy and Sustainable Development”, Novel Energy and Biotechnology Developments in the Sustainable Built Environment Workshop, 24-27 Mart 2014, İstanbul
 7. A.B. Tuğrul, “Nükleer Teknoloji Transferi ve Toplam Kalitenin Önemi”, 20. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2014, İstanbul, 24-26 Nisan 2014, CD Bildiri Kitabı, s: 1-5.
 8. E. Çıtak, A.B. Tuğrul, “Dünya Petrol  Piyasasındaki Değişimlerin İncelenmesi ve Ülkemiz Açısından Değerlendirilmesi”, 20. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2014, İstanbul, 24-26 Nisan 2014 CD Bildiri Kitabı, s: 54-57.
 9. A.B. Tuğrul, “Urartu Buluntularının Tahribatsız Muayene Metodları İle İncelenmesi”, “36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu”,        2-6 Haziran 2014, Gaziantep.
 10. A.B. Tuğrul, “Nükleer Enerjinin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi ve  Derinliğine Güvenlik Felsefesi”, 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2015, İstanbul, 06-08 Mayıs 2015 CD Bildiri Kitabı, s: 6-10
 11. M.A. Yıkılmaz, A.B. Tuğrul,  “Türkiye’de Doğal Gaz Tüketiminin İncelenmesi Ve Farklı Yönlerden İrdelenmesi”, 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2015, İstanbul, 06-08 Mayıs 2015 CD Bildiri Kitabı, s:103-106
 12. M. Şimşek, A.B. Tuğrul,  “Nükleer Santralların Enerji Piyasasına Etkisinin İncelenmesi” 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2015, İstanbul, 06-08 Mayıs 2015 CD Bildiri Kitabı, s: 107-111

 

 1. D.U. Ağdaş, A.B. Tuğrul, “Türkiye Doğal Gaz Tedarikinin İncelenmesi,  SWOT Analizi İle İrdelenmesi ve TOWS Matrisi Kullanılarak Strateji Oluşturulması”, Türkiye 20.Uluslararası Petrol ve Doğal Gaz Kongresi,  IPETGAS-2015, 27-29 Mayıs 2015, Ankara, Bildiri Kitabı, s: 565-566.
 2. A.B. Tuğrul, N. Altinsoy, E. Demir, S. Akyıl Erentürk, N.Karatepe,                S. Haciyakupoğlu,  B. Büyük, N. Baydoğan, A. F.Baytaş, Z.Er,  “Membran Kullanımı İle Sulu Ortamlardan Metilen-­Mavisi Eliminasyonu”, 4. Ulusal Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Sempozyumu 2015 (MEMTEK 2015) 7-8 Ekim 2015, Isparta, Bildiri Kitabı, 143-146.
 3. A.O.Saraç, A.B. Tuğrul, Kütle ve Enerji Dengesi Hesapları ile Evsel Atık Yakma Tesisi Tasarımı, 11. Çevre Mühendisliği Kongresi, 15-17 Ekim 2015, Bursa, Bildiri Kitabı Cilt I, s: 722-733.
 4.  A.B. Tuğrul,  Türkiyenin Nükleer Güç Programi ve Enerji Güvenliği Açisindan Değerlendirilmesi,  Istanbul Security Conference | 2015/UN at 70 and Global Governance, 3-5 Aralık 2015, TASAM, Istanbul
 5. A.B. Tuğrul, “Nükleer Enerji ve Güvenlik İlişkisi”, 22. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2016, İstanbul, 27-29 Nisan 2016 CD Bildiri Kitabı, 7-11.
 6. K. Gök, A.B. Tuğrul, “Elektrik Enerjisi Tüketimi ve Türkiye Değerlendirmesi”, 22. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2016, İstanbul, 27-29 Nisan 2016 CD Bildiri Kitabı, s: 73-76
 7. A.B. Tuğrul, “ Doğu Akdenizin Enerji Politik Açıdan Önemi”, International Mediterranean  Congress – “Economy, Energy & Security; New Opportunies 20-22 April 2016, TASAM, Istanbul, Bildiri Kitabı s: 15-23
 8. A.B. Tuğrul, “Globalleşen Dünyada Enerji Güvenliği ve İlgili Sorunlar”, Uluslararası Bilim ve Teknoloji Konferansı, 03-05 Ekim 2016, Ankara.
 9. İ.H. Kılıç, A.B. Tuğrul, “Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Santrallarının Farklı Finansman Senaryolarıyla İncelenmesi”, 10. Uluslararası Temiz Enerji Sempozyumu 24-26 Ekim 2016, Istanbul, CD Bildiri Kitabı, s: 1003-1010 ISBN  978-605-62559-1-5
 10. A.B. Tuğrul, “Nükleer Enerji ve Güvenlik İlişkisi”, “İstanbul Güvenlik Konferansı-2016/ İstanbul Security Conference -2016, 2-4 Kasım 2016, İstanbul.
 11. A.B. Tuğrul, Türkiye-İran İçin Enerji-Politik Bir İrdeleme, TASAM-               3. Türkiye- İran Forumu, 25-26 Nisan 2017 Van.
 12. A.B. Tugrul, Paradoksal Enerji Üçlemesi (Enerji Trilemması) ve Nükleer Enerji, 23. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2017, İstanbul, 03-05 Mayıs 2017 CD Bildiri Kitabı, s: 6-10.
 13. A.B. Tugrul, Üçlü Enerji Açmazı (Paradoksal Enerji Üçlemesi) ve Sosyal Yansımaları, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu ASOS-2017, Alanya, 18-20 Mayıs 2017 (Özet Kitabı, s: 615), Tam Metin Kitabı (Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler) s: 13-22 (ISBN: 978-605-2132-07-4).
 14. A.B. Tugrul, Anadolu Buluntusu Eserlerin Tahribatsız Muayene Metotları İle İncelenmesi, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Bursa, 22-26 Mayıs 2017.
 15. A.B. Tugrul,  İpekyolu ve Enerji Yolları İlişkisi, 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISSAS-2017), 21-23Eylül 2017, Nevşehir, Semp.Özet Kitabı, s: 262-263.
 16. A.B. Tugrul, Enerji Güvenliğinin Uluslararası İlişkiler Üzerine Etkileri, I. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu RESSCongress-2017, Bandırma, 3-5 Kasım 2017 Özet Kitabı, s: 254.
 17. A.B. Tugrul,  Enerji Ekonomisi Açısından Enerji Santrallarının Mukayeseli Değerlendirilmesi, I. Uluslar arası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Mart 2018, Mardin, Bildiri Kitabı, s: 591-599.
 18. A.B. Tugrul,  EnerjiYönetimi ve Yönetişiminin ÖnemiI. Uluslar arası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Mart 2018, Mardin, Bildiri Kitabı, s: 600-607.
 19. A.B. Tugrul, Küreselleşmenin Enerji Politik Gelişimi ve Günümüzdeki Etkinliği, II. Interational Conference on Globalization and International Relations, 3-5 May 2018, ŞanlıUrfa, Abstract Book, p: 4
 20. A.B. Tugrul, Enerji Politikaları Argümanları Bağlamında Nükleer Enerji Değerlendirmesi, 24. Uluslararası Enerji ve Çevre Konferansı ICCI-2016, İstanbul, 27-29 Nisan 2016 CD Bildiri Kitabı, s: 73-76
 21. A.B. Tugrul, Küreselleşmenin Kilometre Taşları ve Enerji Politik Sonuçları, II. Interational Conference on Globalization and International Relations, 3-5 May 2018, ŞanlıUrfa, Abstract Book, p: 5
 22. A.B. Tugrul, Enerji Politikaları Açısından Ülke Memnuniyet Değerlendirmelerinin Önemi, 2nd International Professional and Technical Sciences Congress (UMTEB) May 10-13, 2018 Batumi / Georgia, Abstract Book, p: 21
 23. A. B. Tuğrul, “Enerji Politikaları İle Ülke Mutluluk Göstergeleri Arasındaki İlişki”, Paris Congress on Social Sciences-II, 16-18 August 2018, Paris-France, Cong.Full Text Book, pp. 112-121. ISBN 978-6057510-16-7.
 24. A. B. Tuğrul, “Türk Boğazlarının Enerji Politikaları Önemi ve Alternatif Enerji Yolları İle Değerlendirilmesi”, Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences 1 11-13 August 2018, Kiev-Ukraine, The Book of Full Text Book 2018, pp. 293-302, ISBN 978-605-7510-12-9.
 25. A. B. Tuğrul, Enerji Politikaları İle Ülke Mutluluk Göstergeleri Arasındaki İlişki, Internatıonal Parıs Congress On Socıal Scıences-II, Paris-France, Proc.  112-121, ISBN 978-605-7510-16-7
 26. A.B. Tuğrul, Enerji Politikaları İle Nüfus İlişkisi, 7. Uluslar arası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Ekim 2018 Bakü / Azerbaycan, Bildiri Kitabı s: 9-17.
 27. A.B. Tugrul, BAB’ÜL-MENDEP Boğazının Enerji Politik Önemi ve ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, 5. Uluslararası Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Kongresi, 25-27 Ekim 2018, İstanbul, Tam Metin Kitabı, s: 656-663. ISBN: 978-605-7602-01-5
 28. A.B. Tuğrul, Doğu Anadolu Buluntusu EserlerinX-Işını Radyografi Tekniği İle İncelenmesi, UMTEB-IV IV. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi (4th International Congress on Vocational and Technical Sciences), 7-9 Aralık 2018 Erzurum / Türkiye, Cilt 2, s:1226-1232     ISBN 978-605-7923-39-4.
 29. A.B. Tugrul, Kızıldeniz’in Enerji Politik Önemi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, II. Zeugma Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 18-20 Ocak 2019 Gaziantep, Bildiri Tam Metin Kitabı, Cilt 1, s: 284-292. (ISBN 978-605-7875-00-6).
 30. A.B. Tugrul, Enerji Talebinin Zaman Bağımlılığı ve Enerji Politikalarının Oluşturulmasındaki Önemi, 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi    UBAK-4, 14-17 Şubat 2019, Yalova,
 31. A.B. Tugrul, Petrol İçin Piramit Modeli ve Enerji Politik Yansımaları, Middle East International Conference on Multidisciplinary Studies, 9-12 May 2019 Beirut-Lebanon, Proc. p:103-113, İKSAD Publication
 32. A.B. Tugrul, Türk Akım ve Modern İpek Yolunun Enerji Politik İlişkisi”, 10th International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 10-14 June, 2019, Rome, ITALY, Proc. p. 32-40, ISBN – 978-605-7695-21-5.
 33. A.B. Tuğrul, Karadeniz’de Enerji Politikaları”, 5. Karadeniz Sempozyumu, YTÜ, 13 Aralık 2019.
 34. G. Doğanay, A.B. Tuğrul, Yemek Borusu Tümörlerinin Radyoterapik Tedavisine İlişkin Doz Değerlendirmesi”, Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Kongresi,  26-29 Ekim 2019, İzmir, Bildiri Kitabı s: 1-13,           ISBN-978-605-7811-30-1.
 35. A.B. Tuğrul, “Enerji Güvenliğinin Ekonomiye ve Uluslararası Güvenliğe Etkisi”, İstanbul Güvenlik Konferansı 2019, TASAM-İstanbul, 6-8 Kasım 2019.
 36. A.B. Tuğrul, Enerji Talebinin Değişimi ve Enerji Politikalarının Oluşturulmasındaki Yeri, 7nd International Conference on Social Sciences, 15-17 Nov. 2019, Paris, Bildiri Kitabı s: 251-258, (ISBN: 978-605-69877-3-1)
 37. A.B. Tuğrul, “Enerji Sistemlerinin Gelişimi ve Günümüzdeki Etkinliği” , 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, 29 Kasım-2 Aralık 2019, Şanlıurfa, Kongre Tam Metin Kitabı, s: 890-897, (ISBN 978-605-69877-5-5).
 38. A.B. Tuğrul, “Enerji Ekonomisi ve Enerji Politikalarıyla İlişkisi” “OECD Countries Conference on Political Sciences & Economy, 20-22 Mart 2020, Ankara, Proceeding, s: 16-25, ISBN 978-625-7914-90-1.
 39. A.B. Tuğrul, “Enerji Politik İçinde Petrolün Yeri” , “7. Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi”, 01-02 Mayıs 2020, Bursa, Tam Metin Kitabı, s: 270-277, ISBN: 978-605-7811-80-6.
 40. A.B. Tuğrul, “Avrupa Birliği ve Enerji Politik Bir Analiz”, 2. Uluslar arası Avrupa Disiplinler arası Araştırmalar Kongresi, Ankara, 4-5 Temmuz 2020,  Tam Metin Kitabı, s: 248-256, ISBN: 978-625-7898-11-9.
 41. A.B. Tuğrul, “Teknolojik Gelişim ve Kullanılan Enerji Kaynaklarının Değişimi” , 7. Uluslararası El-Ruha Sosyal Bilimler Konferansı, 03-05 Ağustos 2020, Tripoli-Libya, Tam Metin Kitabı, s: 83-90.
 42. A.B. Tuğrul, “TANAP Enerji Boru Hattı ve Enerji Politik Önemi”,                1. Uluslar arası Hazar Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Bakü-Azerbaycan, 18-20 Eylül,2020. Proc. Book, s: 540-547, ISBN: 978-625-7139-64-9.
 43. A.B. Tuğrul, “Enerji Politik Açıdan Türk Akım Doğal Gaz Boru Hattının Değerlendirilmesi”, ATLAS, 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Budapeşte-Macaristan, 23-25 Eylül,2020, Proc. Book, s: 796-803, ISBN: 978-625-7898-24-9.
 44. A.B. Tuğrul, Enerji Rekabeti ve Deniz Güvenliğine Etkileri 2. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu-2020, İstanbul, 05-06 Kasım 2020, TASAM, Özet Kitapçığı, s:3, ISBN: 978-605-4881-44-4.
 45. A.B. Tuğrul, Enerji Güvenliği ve Güvenlik Üzerine COVID-19 Sürecinin Etkileri 6. İstanbul Güvenlik Konferansı-2020, İstanbul, 05-06 Kasım 2020, TASAM, Özet Kitapçığı, s:3, ISBN: 978-605-4881-45-1.
 46. A.B. Tuğrul, “Dağlık Karabağ Meselesi ve Modern İpekyolu İlişkisi”            Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu‘,Nevşehir (-Online), 17-18 Aralık 2020.
 47. A.B. Tuğrul, “Enerji Sistemleri İçin Lityum ve Enerji Politik Önemi”            3. Uluslararası Avrupa Disiplinlerarası Araştırmalar Kongresi ‘,15-16 Ocak 2021 Komrat-Moldova, 15-16 Ocak 2021. Tam Metin Kitabı, s: 448-455, ISBN: 978-605-702016-5-6.
 48. A.B. Tuğrul, “Ön Asya Jeopolitiğinin Önemi ve Enerji Politik Değerlendirmesi”, Ayasofya Uluslararası Kültür, Medeniyet ve Sosyal Bilimlerde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi ‘,20-21 Ocak 2021 İstanbul, Tam Metin Kitabı, s: 74-84, ISBN: 978-605-70289-2-1.
 1. B. Tuğrul, “Sürdürülebilir Kalkınma İçinde Nükleer Güç Santrallarının Yeri”, Tokyo Summit-III - 3rd International Conference on Innovative Studies of Contemporary Sciences ‘,19-21 Şubat 2021 Tokyo, Tam Metin Kitabı: s: 1-8, ISBN: 978-625-7720-22-9
 2. B. Tuğrul, “Enerji Geçiş Bölgesi Olarak Karadeniz”, Karadeniz Zirvesi (Black Sea Summit – 5th International Social Science Congress,19-21 Şubat 2021, Rize-Turkey, Bildiri Tam Metin Kitabı: s: 415-421, ISBN: 978-625-7341-07-3
 3. B. Tuğrul, Karabağ Bölgesinin Enerji Politik Önemi ”, 4. Uluslar arası Nevruz İlmi Araştırmalar Kongresi, 18-21 Mart 2021, Karabağ-Azerbaycan, Bildiri Kitabı, Cilt I, s: 1-10, ISBN: 978-625-7636-30-8.
 4. B. Tuğrul, Pandemi Sürecinde Yaşanan Enerji Politik Gelişmeler ve Yansımaları”, 1. Dünya Pandemi Araştırmaları Kongresi”, 1 Mayıs 2021, Ankara, Bildiri Kitabı, s: 9-15.
 5. B. Tuğrul, Modern İpek Yolu İçinde Orta Koridorun Önemi”, Uluslararası Asya Modern Bilimler Kongresi-V”, 1-2 Haziran 2021, Nahçıvan-Azerbaycan, Bildiri Kitabı, s: 1012-1019.
 6. B. Tuğrul, “Fergana Vadisi ve Enerji Politik Önemi”, 13th International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 7-9 August 2021, Ankara, Proc. p. 157-166, ISBN - 978-605-70611-3-3.
 7. B. Tuğrul, “Yeşil Mutabakatın Olası Enerji Politik ve Güvenlik Yansımaları”, 7. Güvenlik Konferansı, TASAM, 4-5 Kasım 2021.
 8. B. Tuğrul, “Nükleer Güç Santrallarının Yeşil Mutabakatın İnisiyatifi Açısından Değerlendirilmesi”, Uluslararası Dünya Enerji Konferansı (IWEC), Ankara, 3-5 Aralık 2021, Conf.Book, p: 66-72
 9. B. Tuğrul, “COVID-19’un Küreselleşme İçinde Yeri ve Enerji Politik Yansımaları”, 6th International Conference on COVID-19 Studies, Newyork-USA, 16-17 Ocak 2022, Conf.Book, p: 16-24, ISBN: 978-625-8423-92-1
 10. B. Tuğrul, “Enerji Jeopololitiği Çerçevesinde Ukrayna Krizi”, Ukrayna Krizi’nin Küresel GüvenliğeEtkileri, İstanbul, MSÜ-Kara Harp Enstitüsü, 22 Mart 2022.
 11. B. Tuğrul, “Ukrayna Olaylarının Orta Asya’ya Olabilecek Enerji Politik Yansımaları”, 1st Uluslararası Modern Bilimler Kongrsi, Taşkent-Özbekistan,         10-11 Mayıs 2022,